Regelbekwaamheid - Peanutbal/Toss softbal (leerjaar 1-2)

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Softbal spel

Spelregelkennis

Groen

Ik ben me niet bewust van de spelregels, ik moet hier vaak op worden gewezen door de scheidsrechter. 

Blauw

Ik ben niet altijd op de hoogte van de spelregels, ik heb af en toe hulp nodig van de scheidsrechter.

Rood

Ik ben me bewust van de spelregels en mijn taken tijdens het spel.

Zwart

Ik ben me bewust van de spelregels en mijn taken tijdens het spel. Ik kan mijn medespelers coachen.

Kennis van het softbalveld en materialen

Groen

Ik heb geen kennis van de materialen en de afstanden van het veld. Ik kan daardoor geen aanwijzingen opvolgen.

Blauw

Ik kan met hulp van de docent/medeleerlingen een softbalveld klaar zetten.

Rood

Ik kan zelfstandig een softbalveld klaar zetten.

Zwart

Ik kan zelfstandig een softbalveld klaar zetten en kan klasgenoten aansturen/helpen.

Kennis van posities in het veld

Groen

Ik heb geen kennis van de posities in het veld. Ik kan daardoor geen aanwijzingen opvolgen.

Blauw

Ik kan op de gewenste positie staan met behulp van de docent en klasgenoten opvolgen.

Rood

Ik ken alle posities in het binnen en buitenveld. Ik kan een team neer zetten.

Zwart

Ik ken alle posities in het binnen en buitenveld. Ik kan medespelers coachen en spel afspraken maken.

Eigen maken van het spelen van Peanutbal/Toss softbal

Groen

Ik heb kennis genomen van het spel peanutbal, maar kan het nog niet spelen.

Blauw

Ik kan onder leiding van de docent het spel spelen en heb nog aanwijzingen nodig.

Rood

Ik kan onder leiding van de docent het spel spelen met gebruik van de afgesproken spelregels.

Zwart

Ik kan zelfstandig het spel spelen met gebruik van de afgesproken spelregels.