Over Rubricsmaken.nl

Rubricsmaken.nl, in 2018 ontwikkeld, is een gratis online tool voor docenten. Hierin kun je eenvoudig rubrics maken, bewerken en delen.

Inmiddels hebben ruim 2.800 docenten zich geregistreerd en zijn reeds meer dan 7.000 rubrics ontwikkeld. Hiervan zijn 1.000+ rubrics openbaar beschikbaar. Vooral de rubrics binnen de categorie ‘Lichamelijke opvoeding’ zijn erg populair vanwege de sterke connectie met de 'Sportfolio App’.

Sinds eind februari 2022 is Rubricsmaken 2.0 live en is het nóg eenvoudiger geworden om rubrics te maken. Daarnaast is ook de koppeling met de 'Portfolio App' beschikbaar.

Met Rubricsmaken.nl worden docenten nog beter in staat gesteld rubrics te maken, bewerken en delen:

Al met al houd je hierdoor meer tijd over voor de begeleiding van leerlingen.

Maak gratis een account aan ervaar het zelf!