F&B Skills Hospitality - Ik bereid mij voor op het praktijkexamen

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

1. Welkom

Onvoldoende 5 punten

1 of minder P’s zijn uitgewerkt

Goed op weg 10 punten

1 of meer P’s zijn uitgewerkt. De informatie is niet volledig of is niet passend

Voldoende 15 punten

2 of meer P’s zijn voldoende uitgewerkt (minimaal 60 woorden)

Uitstekend 20 punten

3 P’s, product, prijs en presentatie zijn volledig uitgewerkt voor een van de restaurant concepten van Invitez (minimaal 60 woorden)

2.Plaats

Onvoldoende 5 punten

3 of minder van de 6 gevraagde NAW- gegevens Invitez zijn correct genoteerd

Goed op weg 10 punten

4 van de 6 gevraagde NAW- gegevens Invitez zijn correct genoteerd

Voldoende 15 punten

5 van de 6 gevraagde NAW- gegevens Invitez zijn correct genoteerd

Uitstekend 20 punten

Alle 6 gevraagde NAW- gegevens Invitez; Naam / Adres / Postcode /Telefoon /E-mail / Website zijn correct genoteerd

3.Presentatie

Onvoldoende 5 punten

onvoldoende uitgewerkt of bevat onjuiste informatie

Goed op weg 10 punten

weergeeft sfeerfoto’s maar mist urgente onderdelen die de stijl/sfeer kunnen weergeven

Voldoende 15 punten

weergeeft sfeerfoto’s van het restaurant
(of minder dan 6 foto's)

Uitstekend 20 punten

De collage weergeeft duidelijk om welk restaurant het gaat en de stijl/sfeer die daarbij past. (minimaal 6 foto’s)

4.Personeel

Onvoldoende 5 punten

Heeft geen goed beeld van wat er binnen Invitez verwacht wordt

Goed op weg 10 punten

Heeft gedeeltelijk in beeld wat er binnen Invitez verwacht wordt

Voldoende 15 punten

Heeft de belangrijkste aandachtspunten benoemt voor zowel dame als heer

Uitstekend 20 punten

Heeft alle aandachtspunten omtrent kleding en gedrag/ benodigde attributen benoemt

5.Gastheerschap top 5

Onvoldoende 5 punten

invulopdracht (on)volledig ingevuld en/ of benoemd minder dan 3 kwaliteiten

Goed op weg 10 punten

invulopdracht volledig ingevuld en benoemd minimaal 3 kwaliteiten

Voldoende 15 punten

invulopdracht volledig ingevuld en benoemd minimaal 4 kwaliteiten

Uitstekend 20 punten

Heeft de invulopdracht volledig ingevuld en benoemd 5 kwaliteiten van een gastheer

6.Voorbereidende werkzaamheden

Onvoldoende 5 punten

Wanneer je de taken van de ingeleverde S.O.P. uitvoert staat het restaurant nog niet goed klaar

Goed op weg 10 punten

S.O.P is half goed ingevuld en/of mist cruciale werkzaamheden

Voldoende 15 punten

Heeft een S.O.P (klein) gemaakt dat grotendeels voldoet

Uitstekend 20 punten

Heeft een compleet S.O.P. (klein) gemaakt dat zo gebruikt kan worden in het restaurant

7.Ontvangst gasten

Onvoldoende 5 punten

de ontvangstfase is niet/ nauwelijks uitgewerkt

Goed op weg 10 punten

de ontvangstfase is in minder dan 6 stappen uitgewerkt

Voldoende 15 punten

de ontvangstfase is in min. 6 stappen uitgewerkt

Uitstekend 20 punten

Heeft de ontvangstfase compleet uitgewerkt. In min. 8 stappen en let op details.

8.Gastvrijheid in beeld

Onvoldoende 5 punten

Gastvrijheid is niet/ nauwelijks in beeld gebracht, minder dan 2 foto's of minder dan 6 tags vaktermen

Goed op weg 10 punten

beeld van gastvrijheid is redelijk er uit te halen, min. 2 foto's en 6 tags vaktermen

Voldoende 15 punten

weergeeft het beeld van gastvrijheid, min. 3 foto's en 8 tags vaktermen

Uitstekend 20 punten

Moodboard weergeeft het beeld van gastvrijheid, min. 4 foto's en 10 tags vaktermen

9.Gastbeleving

Onvoldoende 5 punten

Interview bevat minder dan 4 openvragen, of mist tips/tops

Goed op weg 10 punten

Interview bevat 4 openvragen en is uitgewerkt (5W of 1H vraag), 1 tips en 1 tops voor ondernemer

Voldoende 15 punten

Interview bevat 5 openvragen en is uitgewerkt (5W of 1H vraag), 2 tips en 2 tops voor ondernemer

Uitstekend 20 punten

Interview in 6 openvragen uitgewerkt (5W en 1H vraag), 2 tips en 2 tops voor ondernemer en conclusie aanwezig

10.Mystery visit

Onvoldoende 5 punten

Checklist en of uitwerking van opdracht is niet/ nauwelijks volbracht

Goed op weg 10 punten

Checklist Mystery Visit is ingevuld. Deels uitgewerkt; Naam van restaurant. Wat is je opgevallen?
Wat was nieuw voor je? Mist de conclusie en of beoordeling cijfer 1 tot 10

Voldoende 15 punten

Checklist Mystery Visit is ingevuld. Deels uitgewerkt; Naam van restaurant. Wat is je opgevallen?
Wat was nieuw voor je? Conclusie en beoordeling cijfer 1 tot 10

Uitstekend 20 punten

Checklist Mystery Visit is ingevuld. Uitgewerkt; Naam van restaurant. Wat is je opgevallen?
Wat was nieuw voor je? Conclusie en beoordeling cijfer 1 tot 10

11.Feedback

Onvoldoende 5 punten

4G-model, is niet/ nauwelijks opgebouwd of ingevuld de ontvanger kan hier niet mee aan de slag

Goed op weg 10 punten

4G-model, is deels en/of met steekwoorden ingevuld. De ontvanger moet navragen wat er wordt bedoeld

Voldoende 15 punten

4G-model, is ingevuld maar mag meer opbouwende punten weergeven waar de ontvanger iets mee kan

Uitstekend 20 punten

4G-model, gedrag, gevoel, gevolg, gewenst gedrag is opbouwend en/of met steekwoorden ingevuld. De ontvanger kan hier iets mee