Hoofdrekenen

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Een rubric om het niveau van rekenen vast te stellen van de leerling

splitsingen tot 10 kennen hoofdrekenen tot 20 zbr hoofdrekenen tot 20 mbr

Onvoldoende
  • De leerling telt op de vingers

  • Telt verder of terug

  • Telt verder of terug

Voldoende
  • kijkt op zijn/haar handen

  • gebruikt hulpmiddellen :

  • MAB of getallenlijn

  • gebruikt MAB of splitsstreepjes

Goed
  • lost vlot op

  • lost vlot op uit het hoofd

  • lost op zonder materiaal

Onvoldoende
Voldoende
Goed