Thema kiezen

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Rubric bij het kiezen van een thema voor een activiteit.

Ik hou in mijn communicatie rekening met de andere. (GFL 5)

Herpak je!

Ik ben vooral met mijn eigen dingen bezig. Ik reageer niet zichtbaar op wat anderen zeggen.

Tandje bijsteken!

Ik richt mij enigszins op de anderen en heb soms oogcontact. Ik luister een beetje naar de inbreng van groepsgenoten en reageer zo af en toe.

Goed gedaan!

Ik richt mij op de anderen en luister meestal naar de inbreng van groepsgenoten. Ik reageer regelmatig op wat anderen zeggen en kan dit navertellen.

Heel knap!

Ik heb mijn volledige aandacht bij anderen. Ik reageer op wat de ander zegt en kan goed voortbouwen op wat eerder gezegd is.

Ik werk samen als een team. (ZOWE 6)

Herpak je!

Ik werk individueel. Ik wil geen ideeën van anderen uitwerken.

Ik laat het werk over aan anderen

Tandje bijsteken!

Ik voer de opdrachten uit die ik krijg, maar ik heb weinig eigen inbreng.

Goed gedaan!

Ik werk samen met mijn groepsgenoten als 1 team. Ik werk even hard als mijn groepsgenoten.

Heel knap!

Ik heb een duidelijk overzicht van het groepswerk. Ik zorg dat de taakverdeling eerlijk is. Ik help spontaan andere groepsgenoten.

Ik durf mijn eigen mening te geven en te verdedigen. (GFL 5)

Herpak je!

Ik neem pas een standpunt in na gesprek met mijn groepsgenoten.

Tandje bijsteken!

Ik heb moeite mijn standpunt te verdedigen.

Goed gedaan!

Ik durf meestal een standpunt in te nemen en het te verdedigen.

Heel knap!

Ik durf een standpunt in te nemen en het te verdedigen.