Veiligheid in en rond het huis

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Ik herken onveilige situaties in huis. (ZOWE 9)

Herpak je!

Ik ben niet alert voor de gevaren in huis.

Tandje bijsteken!

Ik herken gevaarlijke situaties maar reageer er niet actief op.

Goed gedaan!

Ik herken gevaarlijke situaties en onderneem actie bij gevaar.

Heel knap!

Ik doe mijn best om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Ik ken de gevarensymbolen/veiligheidspictogrammen. (ZOWE 9)

Herpak je!

Ik geef geen aandacht aan veiligheidspictogrammen/gevarensymbolen.

Tandje bijsteken!

Ik bekijk de veiligheidspictogrammen/gevarensymbolen maar doe er verder niets mee.

Goed gedaan!

Ik weet wat de veiligheidspictogrammen/gevarensymbolen betekenen en ik pas mijn handelen aan.

Heel knap!

Ik weet wat de veiligheidspictogrammen/gevarensymbolen betekenen en handel steeds volgens de voorschriften.