NED - Schrijfvaardigheid

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Naam: __________________
Klas: ______

Sjabloon

onvoldoende

Sjabloon wordt niet gebruikt.

voldoende

Sjabloon wordt gebruikt, maar niet ingevuld.

goed

Sjabloon wordt gebruikt, maar niet volledig ingevuld.

sterk

Sjabloon wordt volledig ingevuld.

Planning

onvoldoende

De deadline wordt niet gehaald.

voldoende

goed

sterk

De deadline wordt gerespecteerd.

Spelling

onvoldoende

Storend veel spel- en interpunctiefouten, beter controleren en nog eens extra oefenen op je spelling.

voldoende

Zoveel spelfouten dat het opvalt en stoort tijdens het lezen. 

Hoofdletters matig toegepast.

Heb je je werk wel kritisch nagelezen/de feedback gelezen en verwerkt?

goed

Hier en daar een spelfout, misschien is het goed om je werk nog een keer na te lopen. 

Staan alle hoofdletters echt op de plekken waar ze thuishoren?

sterk

Hoofdletters zijn op de goede manier gebruikt.

Werkwoordspelling en overige spelling zijn correct toegepast. 

Goed zo!

Formuleren

onvoldoende

Zinnen zijn vaak niet correct gevormd. Er ontbreekt een mededeling, onderwerp of persoonsvorm.

Zinnen betekenen niets.

voldoende

Zinnen lopen niet zo soepel: te vaak zet je te veel mededelingen in één zin. 

Lees je werk nog eens terug. Wat hierbij helpt: hardop in je hoofd de zinnen herhalen, alsof je praat. Let dan eens op mogelijke pauzes: moet daar dan misschien een komma of een punt komen?

goed

Redelijk lopende zinnen, nog wat meer letten op afwisseling kort/lang en hoeveel mededelingen je in één zin zet. Hier en daar een komma of punt vergeten?

sterk

Goedlopende zinnen, afwisselend lange en korte zinnen. Eén mededeling per zin. 

Goede interpunctie door juist gebruik van komma's en punten.

Inhoud

onvoldoende

Geen touw aan vast te knopen, verhaal springt van de hak op de tak. 

voldoende

De tekst is onvolledig: er zijn een aantal onderdelen niet in de tekst opgenomen. 

De tekst is voornamelijk/helemaal puntsgewijs geschreven.

De tekst is onduidelijk: de lezer mist belangrijke informatie en begrijpt daardoor ook niet alles.

goed

De tekst is niet helemaal volledig: de lezer mist wat informatie.

De tekst is gedeeltelijk in verhaalvorm, gedeeltelijk puntsgewijs geschreven.

De tekst is niet helemaal duidelijk, maar de lezer kan nog wel begrijpen wat er staat.

sterk

De tekst is volledig. Er is antwoord gegeven op de vragen uit de opdracht.

De tekst is in verhaalvorm geschreven en daardoor aantrekkelijk om te lezen.

De tekst is duidelijk: de lezer begrijpt alles wat er staat.