Culinairy Skills

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Dit beoordelingsformulier geeft een gemiddelde weer van drie lessen. Als er op aanwezigheid en opdrachten een onvoldoende is gescoord krijgt de student 0 punten. Bij gedrag en houding zijn dat bij onvoldoende 5 punten.

Aanwezigheid

Onvoldoende 5 punten

2 of meer x geoorloofd of ongeoorloofd absent

Goed op weg 10 punten

1 x ongeoorloofd absent

Voldoende 15 punten

1 x geoorloofd absent

Uitmuntend 20 punten

100 % Aanwezigheid

Opdrachten boek "in de vingers"

Onvoldoende 5 punten

Niet of niet op tijd ingeleverd

en/of

Amper aandacht aan het beantwoorden van de vragen

en/of

Tot 50% van de vragen gemaakt

en/of

Minder dan 50% goed beantwoord

Goed op weg 10 punten

Niet op tijd ingeleverd

en/of

Te weinig aandacht aan besteed aan het beantwoorden van de vragen

en/of

Tussen 50-80% van de vragen gemaakt

en/of

Tussen 50-80% goed beantwoord

Voldoende 15 punten

Op tijd ingeleverd

en

Zichtbaar voldoende aandacht aan besteed aan de antwoorden

en

Minimaal 80% van de vragen gemaakt

en

Meer dan 80% goed beantwoord

Uitmuntend 20 punten

Op tijd ingeleverd

en

Zeer zorgvuldig te werk gegaan

en

100% van vragen gemaakt

en

Meer dan 95% goed beantwoord

Gedrag in contact met medestudenten

Onvoldoende 5 punten

De student is negatief dominant, agressief of opstandig in het contact met medestudenten

en/of

Is niet in staat om te luisteren en te helpen tijdens het samenwerken met medestudenten

Goed op weg 10 punten

De student is soms onstuimig in het contact met medestudenten

en/of

Lift een beetje mee met de groep en is niet altijd in staat om te luisteren en te helpen

Voldoende 15 punten

De student is aardig voor medestudenten en houdt rekening met een ander

en

Is in staat om op een prettige manier samen te werken en
is in staat om te luisteren en te helpen

Uitmuntend 20 punten

De student is aardig voor medestudenten en houdt rekening met een ander

en

Is in staat om op een prettige manier samen te werken en
is in staat om te luisteren en te helpen

en

Is een voorbeeld voor de klas en corrigeert anderen op een fijne manier

Houding t.o.v. de docent en het leren

Onvoldoende 5 punten

De student zorgt voor conflicten en een gespannen sfeer en heeft daarbij een sterk concurrerende of wantrouwige houding

en/of

Luistert niet of gaat openlijk de strijd aan met de docent

en/of

Is er tijdens de les vaak met de aandacht niet bij

en/of

Heeft na instructie van de docent altijd extra bijsturing en aansporing nodig

en/of

Is afwachtend, toont zich niet coachbaar

en/of

Heeft een onvoldoende werktempo

Goed op weg 10 punten

De student draagt niet altijd bij aan een positieve sfeer

en/of

Kan beter opletten tijdens de instructie van de docent

en/of

Heeft na instructie van de docent vaak bijsturing of aansporing nodig

en/of

Is afwachtend, niet voldoende coachbaar en/of heeft moeite zich te concentreren

en/of

Het werktempo kan nog beter

Voldoende 15 punten

De student draagt bij aan een positieve ontspannen sfeer

en

Heeft na instructie van de docent soms een aanwijzing of aansporing nodig

en/of

Is actief, coachbaar en te motiveren

en/of

Heeft voldoende werktempo

Uitmuntend 20 punten

De student draagt bij aan een positieve ontspannen sfeer

en

Werkt erg zelfstandig na de instructie van de docent

en

Is proactief, coachbaar, intrinsiek gemotiveerd

en

Heeft een professioneel werktempo

Hygiëne en veiligheid

Onvoldoende 5 punten

De kleding is niet compleet, schoon, fris of gestreken

en/of

De student moet meerdere malen worden gewezen op regels omtrent veiligheid en HACCP die in de werksituatie gelden

en/of

Heeft zichtbaar te weinig kennis van HACCP om een controle uit te kunnen voeren

en/of

Laat de werkplek en de materialen vuil achter en gebruikt geen schoonmaakmiddel

Goed op weg 10 punten

De kleding is niet compleet, schoon, fris of gestreken

en/of

De student moet worden gewezen op regels omtrent veiligheid en HACCP die in de werksituatie gelden

en/of

Kan met hulp een HACCP controle uitvoeren

en/of

Maakt de werkplek en de materialen nog niet op de juiste manier schoon en droog en gebruikt niet de juiste schoonmaakmiddelen

Voldoende 15 punten

De kleding is 100% compleet, schoon, fris en gestreken

en

De student past actuele kennis van veiligheid en HACCP regels toe die in de werksituatie gelden

en

Is in staat een HACCP controle uit te voeren en actiepunten te benoemen

en

Maakt de werkplek en de materialen op de juiste manier schoon en droog en gebruikt de juiste schoonmaakmiddelen

Uitmuntend 20 punten

De kleding is 100% compleet, schoon, fris en gestreken

en

De student past actuele kennis van veiligheid en HACCP regels toe die in de werksituatie gelden

en

Is in staat een HACCP controle uit te voeren en actiepunten te benoemen

en

Maakt de werkplek en de materialen op de juiste manier schoon en droog en gebruikt de juiste schoonmaakmiddelen

en

Is proactief in het schoonmaken van de keukenvloer en algemene ruimtes, het verwerken van afval, vuile doeken etc.