Communicatie Gespreksmodellen

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Hierbij de Rubrics voor de cursus gespreksmodellen

Evaluatie

Onvoldoende

Dit student bereikt de minimumdoelstellingen niet.

Voldoende

De student slaagt erin om de minimale verwachtingen in te lossen.

Goed

De student slaagt erin om niet enkel te voldoen aan de verwachtingen van dit olod maar gaat een stapje verder.

Openstaan voor feedback en gaat aan de slag met de ontvangen feedback

Onvoldoende

Bij het ontvangen van feedback, voel ik mij soms persoonlijk aangevallen.

Bij het ontvangen van feedback, heb ik soms de neiging om argumenten weer te geven om mijn gedrag te rechtvaardigen.

Bij het ontvangen van feedback heb ik soms de neiging om mijn gedrag te verantwoorden.

Voldoende

Bij het ontvangen van feedback, ga ik ervan uit dat ik nog fouten maak in mijn professioneel handelen.

Feedback ontvangen leert mij dat ik nog gedrag heb die ik moet bijsturen om te kunnen professionaliseren.

Soms heb ik nog hulp nodig in het formuleren van acties om mijn gedrag bij te sturen na feedback.

Goed

Elke feedback die ik krijg is welkom en probeer ik om te zetten in stappen naar aanpak.

Ik ontvang feedback met open armen en zie het als een meerwaarde om te groeien.

Feedback ontvangen voelt helemaal niet aan als een aanval op mij.

De volgende stap die ik hierbij neem is het verhogen van zelfreflectie en zelf bijsturen van mijn handelen door kritisch te blijven kijken naar mijn handelen. Ik stel mij dus niet meer steeds afhankelijk van een andere om mijn gedrag bij te sturen.

Bereidheid hebben om via oefeningen en rollenspelen te experimenteren met leerinhouden

Onvoldoende

Het inoefenen van de leerstof blijft op kennisniveau.

Ik durf niet deel te nemen aan rollenspelen.

Bij het inoefenen van leerstof, houd ik mij eerder afzijdig.

Voldoende

De docent of een medestudent dient mij te stimuleren tot actieve deelname aan oefeningen en rollenspelen.

Ik leer vooral uit oefeningen en rollenspelen van anderen, zelf zie ik mij minder als eerste een oefening of rollenspel inoefenen/spelen.

Ik leer vooral uit observatie van anderen.


Goed

Wanneer oefeningen en rollenspelen aangeboden worden, ga ik hiermee onmiddellijk aan de slag. 

Oefenen via rollenspelen en andere werkvormen helpt mij vooruit in mijn communicatievaardigheden.

Verschillen in meningen respecteren

Onvoldoende

Een ander zijn mening respecteren is echt een werkpunt voor mij.

Ik probeer mijn mening door te laten sijpelen naar de ander.

Ik toon te weinig openheid bij mezelf om de mening van de ander te respecteren.

Voldoende

Ik kan luisteren naar de mening van de ander maar of ik hiermee al dan niet akkoord gaan, dit laat ik merken op een beleefde manier.

Goed

Ik ga ervan uit dat iedereen een mening heeft, op welke basis deze mening dan ook gestoeld is, maakt in eerste instantie niet uit voor mij. Door de mening van de ander te accepteren en hierover in gesprek te gaan (zonder mijn eigen mening hierin op te dringen of te overweldigen) probeer ik de mening van een ander zo goed als mogelijk te accepteren. Hierbij denk ik na over de feiten die de ander zijn/haar mening gevormd heeft.

Mate van voorbereid naar de les komen

Onvoldoende

Ik heb mijn cursus op voorhand niet doorgenomen.

Ik ben onvoldoende georganiseerd om na te gaan welke inhouden aan bod zullen komen in de les.

Voldoende

Ik heb mijn cursus op voorhand doorgenomen.

Goed

Ik heb mijn cursusmateriaal, nodig voor de komende les, op voorhand bekeken.

Ik heb vragen voorbereid om te stellen in de les.

Ik kan een aantal zaken terugkoppelen uit de les naar mijn stage-ervaringen.