Hoofdrekenen tot 10

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Een rubric om het niveau van rekenen vast te stellen van de leerling

Splitsingen tot 10 kennen en gebruiken

Onvoldoende
  • Mijn splitsingen lukken nog moeilijk. Met blokjes of vingers maak ik ook nog fouten.

Voldoende
  • Mijn splitsingen beginnen te lukken. Ik gebruik wel nog mijn vingers als hulpmiddel.

Goed
  • Ik kan de oefeningen vlot oplossen , af en toe maak ik een foutje maar ik kan mijn fouten verbeteren

Zeer goed

Ik ken mijn splitsingen vlot uit mijn hoofd. Ik maak nog zelden een fout.

getallenlijn tot 10

Onvoldoende

Het lukt mij nog niet om de cijfers zelfstandig op de getallenlijn te plaatsen.

Voldoende

Ik kan de meeste cijfers op de getallenlijn plaatsen maar af en toe maak ik een foutje. Ik kan mijn fouten zoeken en verbeteren.

Goed

Ik kan alle cijfers vlot op de getallenlijn plaatsen.

Zeer goed

Ik kan alle cijfers op de getallenlijn plaatsen. Ik weet ook welk getal ervoor of erna komt.