Geschiedenis

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Causaliteit

Causaliteit

Niveau 1

Je kent de oorzaken en gevolgen (van de landbouwrevolutie in de prehistorie).

Niveau 2

… en kan daarbij het verschil aangeven tussen verschillende soorten (klimatologische, sociaaleconomische) oorzaken en (sociaaleconomische, culturele etc.) gevolgen

Niveau 3

… en kan daarbij onderscheid maken tussen indirecte en directe, bedoelde en onbedoelde oorzaken en gevolgen.   

Niveau 4

… en kan dit alles in een redenatie uitleggen met gebruik van vaktaal (Gebruiken van historische begrippen, abstracte verschijnselen en gebeurtenissen)