Praktijkdagen INVITEZ module koken

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

De student wordt 2 maal beoordeeld per module. Na 6 én na 12 weken.

Aanwezigheid

Onvoldoende 5 punten

Meer dan 2 x Geoorloofd

en/of

2 x Ongeoorloofd afwezig

Goed op weg 10 punten

2 x Geoorloofd afwezig

en/of

1 x Ongeoorloofd afwezig

Voldoende 15 punten

1 x Geoorloofd afwezig

Uitmuntend 20 punten

100% Aanwezig

Werken aan competenties (LOB en feedbackvragen)

Onvoldoende 5 punten

De student heeft de doelen niet SMART gemaakt en niet afgestemd op de competenties die van toepassing zijn op de functie

en

Heeft moeite met de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen

Goed op weg 10 punten

De student heeft de doelen onvoldoende SMART gemaakt en niet voldoende afgestemd op de competenties die van toepassing zijn op de functie

en

Heeft moeite met de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten te benoemen

Voldoende 15 punten

De student heeft de doelen SMART gemaakt en afgestemd op de competenties die van toepassing zijn op de functie

en

Laat zien de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten te kennen

Uitmuntend 20 punten

De student heeft de doelen SMART gemaakt en afgestemd op de competenties die van toepassing zijn op de functie

en

Laat zien de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten te kennen

en

Wil zich constant verbeteren en bekwamen

Gedrag in contact met medestudenten

Onvoldoende 5 punten

De student is negatief dominant, agressief of opstandig in het contact met medestudenten

en/of

Is niet in staat om te luisteren en te helpen tijdens het samenwerken met medestudenten

Goed op weg 10 punten

De student is soms onstuimig in het contact met medestudenten

 en/of

Lift een beetje mee met de groep en is niet altijd in staat om te luisteren en te helpen

Voldoende 15 punten

De student is aardig voor medestudenten en houdt rekening met een ander

 en

Is in staat om op een prettige manier samen te werken en Is in staat om te luisteren en te helpen

Uitmuntend 20 punten

De student is aardig voor medestudenten en houdt rekening met een ander

 en

Is in staat om op een prettige manier samen te werken en is in staat om te luisteren en te helpen

en

Is een voorbeeld voor de klas en corrigeert anderen op een fijne manier

Gedrag t.o.v. de leidinggevende en het leren

Onvoldoende 5 punten

De student zorgt voor conflicten en een gespannen sfeer en heeft daarbij een sterk concurrerende of wantrouwige houding

en/of

Luistert niet of gaat openlijk de strijd aan met de docent

en/of

Is er vaak met de aandacht niet bij

en/of

Heeft altijd extra bijsturing en aansporing nodig

en/of

Is afwachtend, toont zich niet coachbaar

en/of

Heeft een onvoldoende werktempo

Goed op weg 10 punten

De student draagt niet altijd bij aan een positieve sfeer

 en/of

Heeft te vaak bijsturing of aansporing nodig

en/of

Is afwachtend, niet voldoende coachbaar en/of heeft moeite zich te concentreren

en/of

Het werktempo kan nog beter

Voldoende 15 punten

De student draagt bij aan een positieve ontspannen sfeer

 en

Heeft na soms een aanwijzing of aansporing nodig

en/of

Is actief, coachbaar en te motiveren

 en/of

Heeft voldoende werktempo

Uitmuntend 20 punten

De student draagt bij aan een positieve ontspannen sfeer

en

Werkt erg zelfstandig

en

Is proactief, coachbaar, intrinsiek gemotiveerd

 en

Heeft een professioneel werktempo

Hygiëne en veiligheid

Onvoldoende 5 punten

 De kleding is niet compleet, schoon, fris of gestreken

en/of

De student moet meerdere malen worden gewezen op regels omtrent veiligheid en HACCP die in de werksituatie gelden

en/of

Heeft zichtbaar te weinig kennis van HACCP om een controle uit te kunnen voeren

en/of

Laat de werkplek en de materialen vuil achter en gebruikt geen schoonmaakmiddel

Goed op weg 10 punten

 De kleding is niet compleet, schoon, fris of gestreken

 en/of

 De student moet worden gewezen op regels omtrent veiligheid en HACCP die in de werksituatie gelden

 en/of

Kan met hulp een HACCP controle uitvoeren

 en/of

Maakt de werkplek en de materialen nog niet op de juiste manier schoon en droog en gebruikt niet de juiste schoonmaakmiddelen

Voldoende 15 punten

De kleding is 100% compleet, schoon, fris en gestreken

 en

 De student past actuele kennis van veiligheid en HACCP regels toe die in de werksituatie gelden

 en

Is in staat een HACCP controle uit te voeren en actiepunten te benoemen

 en

Maakt de werkplek en de materialen op de juiste manier schoon en droog en gebruikt de juiste schoonmaakmiddelen

Uitmuntend 20 punten

De kleding is 100% compleet, schoon, fris en gestreken

en

De student past actuele kennis van veiligheid en HACCP regels toe die in de werksituatie gelden

en

Is in staat een HACCP controle uit te voeren en actiepunten te benoemen

en

Maakt de werkplek en de materialen op de juiste manier schoon en droog en gebruikt de juiste schoonmaakmiddelen

en

Is proactief in het schoonmaken van de keukenvloer en algemene ruimtes, het verwerken van afval, vuile doeken etc.