Warenkennis

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Dit beoordelingsformulier geeft een gemiddelde weer van 10 lessen in 5 weken. Als er op aanwezigheid en opdrachten een onvoldoende wordt gescoord krijgt de student 0 punten. Bij gedrag en houding zijn dat bij onvoldoende 6 punten

Aanwezigheid

Onvoldoende 6 punten

70% of minder

= 0 punten

Goed op weg 12 punten

80%

Voldoende 19 punten

90%

Uitmuntend 25 punten

100 %

Opdrachten in de les

Onvoldoende 6 punten

Amper aandacht aan het beantwoorden van de vragen

en/of

Tot 50% van de vragen gemaakt

en/of

Minder dan 50% goed beantwoord

= 0 punten

Goed op weg 12 punten

Te weinig aandacht aan besteed aan het beantwoorden van de vragen

en/of

Tussen 50-80% van de vragen gemaakt

en/of

Tussen 50-80% goed beantwoord

Voldoende 19 punten

Zichtbaar voldoende aandacht aan besteed aan de antwoorden

en

Minimaal 80% van de vragen gemaakt

en

Meer dan 80% goed beantwoord

Uitmuntend 25 punten

Op tijd ingeleverd en zeer zorgvuldig te werk gegaan

en

100% van vragen gemaakt

en

Meer dan 95% goed beantwoord

Gedrag in contact met medestudenten

Onvoldoende 6 punten

De student is negatief dominant, agressief of opstandig in het contact met medestudenten

en/of

Is niet in staat om te luisteren en heeft alleen oog voor de eigen belangen

Goed op weg 12 punten

De student is licht onstuimig in het contact met medestudenten

en/of

Lift een beetje mee met de groep en is niet altijd in staat om te luisteren en te helpen

Voldoende 19 punten

De student is aardig voor medestudenten en houdt rekening met een ander

en 

Is in staat om op een prettige manier samen te werken te luisteren en te helpen

Uitmuntend 25 punten

De student is aardig voor medestudenten en houdt rekening met een ander

en

Is in staat om op een prettige manier samen te werken te luisteren en te helpen

en

Is een voorbeeld voor de klas en corrigeert anderen op een fijne manier

Houding t.o.v. docent en het leren

Onvoldoende 6 punten

De student zorgt voor conflicten en een gespannen sfeer en heeft daarbij een concurrerende of wantrouwige houding

en/of

Gaat openlijk de strijd aan met de docent

en/of

Is passief tijdens het werken in de klas

Goed op weg 12 punten

De student draagt nog niet voldoende bij aan een positieve sfeer

en/of

Gaat wisselend om met het gezag van de docent

en/of

Is nog te passief tijdens het werken in de klas

Voldoende 19 punten

De student draagt bij aan een positieve ontspannen sfeer

en

Accepteert het gezag van de docent

en

Gaat actief en doelgericht aan het werk

Uitmuntend 25 punten

De student draagt bij aan een positieve ontspannen sfeer

en

Accepteert het gezag van de docent

en

Gaat actief en doelgericht aan het werk

en

Is een voorbeeld voor de klas en corrigeert anderen op een fijne manier