Algemene vaardigheden

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Algemene vaardigheden gedrag/inzet klas 1 + 2 BB/KB/MAVO

1. Normen en waarden

Level 1

Ik word vaak aangesproken op mijn gedrag

Level 2

Ik kan me meestal goed gedragen, maar ik word soms aangesproken op mijn gedrag

Level 3

Ik gedraag me en luister goed naar anderen

Level 4

Ik gedraag me en spreek anderen aan op hun gedrag

2. doorzettingsvermogen

Level 1

Ik vind het lastig om mezelf uit te dagen

Level 2

Ik durf mezelf soms uit te dagen

Level 3

Ik daag mezelf uit

Level 4

Ik ken mijn grenzen en daag mezelf uit om deze grenzen te verleggen

3. Inschatten van eigen niveau en doelen stellen

Level 1

Ik vind het moeilijk mijn eigen niveau in te schatten

Level 2

Ik probeer mijn eigen niveau in te schatten en een passend doel te bedenken

Level 3

Ik kan mijn eigen niveau inschatten en een duidelijk doel stellen

Level 4

verbeteren