KCN- leerjaar 3 en hoger - softbal spel

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Slaan

Het lukt mij  nog niet altijd om de bal raak te slaan van de pitcher.

Ik sla de bal soms raak maar kan de bal moeilijk inschatten.

Ik sla vaak raak wanneer een bal wordt gepitched.

Ik sla vrijwel altijd raak wanneer een bal wordt gepitched. Ook probeer ik om richting te geven aan de geslagen bal.

Ik sla raak en kies bewust een richting.

werpen en vangen

Het lukt mij nog niet altijd een bal te werpen en te vangen en te fielden.

Ik gooi de bal redelijk strak, ik vang de ballen die goed worden aangegooid en fielden is nog lastig.

Ik gooi redelijk strakke ballen en die komen aan, ik kan de geslagen ballen goed verwerken. Goed aangegooide ballen kan ik vangen.

Ik werp strakke ballen die aankomen en vang meestal goed.

Ik werp altijd strakke ballen en vang altijd goed.

Geslagen ballen kan ik goed verwerken.

tactiek veldpartij

Wanneer ik de bal heb weet ik niet goed wat ik er mee moet doen. Posities en spelregels zijn nog niet helemaal bekend. Ik sta weinig betrokken in het veld.

Ik kies een eenvoudige positie en wanneer ik de bal krijg moet ik nog bedenken wat ik  er mee moet doen. spelregels zijn redelijk bekend.

De spelregels kan ik  voldoende toepassen. Ik ben op zoek naar een actieve positie. Wanneer ik de bal heb weet ik snel wat ik ermee moet doen.

De spelregels pas ik in de meeste gevallen toe. Positief coachend help ik mijn team. Wanneer ik de bal heb weet ik meteen wat ik moet doen.

De spelregels pas ik altijd goed toe. Ik ben actief betrokken, heb een sturende rol in het veld(pitcher, catcher, 1e honk).

Tactiek honklopen

Ik haal vaak het volgende honk niet.

Ik stop bij het halen van een honk en laat deze vaak los op het 2e en 3e honk.

Ik houd de geslagen bal in de gaten en loop door als dat kan. Ik dreig niet met doorlopen.

Ik houd de geslagen bal in de gaten en loop door als dat kan. Ik weet ook wanneer ik terug moet lopen. Ik dreig niet met doorlopen.

Ik loop altijd door indien mogelijk Ik weet ook wanneer ik terug moet lopen.

Ik dreig ook met doorlopen.

Ik weet wanneer ik een honk kan stelen.