Geschiedenis

Brongebruik, -interpretatie

Brongebruik, -interpretatie

Niveau 1

Je kent de levenswijze (van jager-verzamelaars  en boeren in de prehistorie).

Niveau 2

… en kan verschillende bronnen noemen die tot deze kennis hebben geleid.

Niveau 3

… en kan daarbij uitleggen wat we wel en niet (kunnen) weten over het leven van mensen in de (de prehistorie).   

Niveau 4

… en kan aan de hand van historisch bewijs uit bronnen het leven van mensen (in de prehistorie) beschrijven.