HNE_badminton_LO2_klas_3

Badminton

1. Serveren

Onvoldoende
 • Je serveert ongeplaatst naar de overkant.
Voldoende
 • Je serveert geplaatst met lage shuttlesnelheid.
 • Je kan op 1 manier serveren (forehand of backhand)
Goed
 • Je serveert geplaatst en/of met hoge shuttlesnelheid.
 • Ja kan een backhand en een forehand opslag en bekijkt gericht welke nodig is.
Uitstekend
 • Je serveert gevarieerd met oog op vervolgactie.
 • Je serveert kort en diep

2. Opbouwen van de aanval

Onvoldoende
 • Je verplaatst te laat naar de shuttle.
 • Je raakt alleen traag aangespeelde shuttles.
 • Je slaat de shuttle regelmatig mis, uit of ongericht terug.
 • Je speelt de shuttle terug met voorkeurskant 

           (fore- of backhand).

Voldoende
 • Je verplaatst op tijd naar eenvoudig geslagen shuttles.
 •  Je speelt de shuttle regelmatig met zowel fore- als backhand terug.
Goed
 • Je speelt de shuttle gericht terug.
 • Je haalt tegenspeler uit positie.
 • Je verplaatst op tijd naar scherp geslagen shuttles.
 • Je speelt ook snellere shuttles terug.
 •  Je raakt de shuttle voor je.
Uitstekend
 • Je herstelt je direct naar de nieuwe positie.
 • Je neemt de shuttle snel en weet hem gericht terug te spelen.
 • Je speelt met schijnacties.

3. Scoren

Onvoldoende
 • Je komt nauwelijks tot scoren.
Voldoende
 • Je benut veel scoringskansen
 •  Je scoort door gericht te plaatsen.
Goed
 • Je kiest het juiste moment om te scoren.
 • Je scoort met harde aanvalsslag. (smash)
 • Je scoort door te variĆ«ren in shuttlesnelheid.
Uitstekend
 • Je scoort door de shuttle snel te nemen.
 • Je scoort met schijnacties.
 • Je scoort door de shuttle zo te plaatsen dat de ander er niet bij kan
 • Je laat geen mogelijkheid tot scoren onbenut.

4. Spelregelkennis

Onvoldoende
 • Je wordt door anderen op spelregels gewezen.
Voldoende
 • Je speelt vaak volgens de afgesproken spelregels.
Goed
 • Je speelt altijd volgens de afgesproken spelregels.
Uitstekend
 • Je coacht anderen over spelregels.