Standplaatsgebondenheid (eindmeting)

Menselijk gedrag (denken en doen) verklaren vanuit iemands standplaatsgebondenheid.

Standplaatsgebondenheid

Ik heb geen idee

Ik heb geen idee waarom Aristoteles deze mening over vrouwen heeft.

Ik heb één idee

Ik noem één reden om uit te leggen waarom Aristoteles deze mening over vrouwen heeft.

Ik heb meerdere ideeën

Ik noem meerdere redenen om uit te leggen waarom Aristoteles deze mening over vrouwen heeft.

Ik kan meerdere ideeën aan elkaar verbinden

Ik leg uit wat de verschillende redenen die de mening van Aristoteles vormen met elkaar te maken hebben.

Ik kan alles hierboven in een andere omgeving toepassen

Ik kan bij andere leerlingen meerdere redenen noemen waarom zij de foto's hebben gemaakt en uitleggen wat deze verschillende redenen met elkaar te maken hebben.