Verwachtingen deelname les lichamelijke opvoeding

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Inzet/deelname tijdens de les

Onvoldoende

Ik ben passief aanwezig in de les en ik doe vaak iets anders dan de bedoeling is

Voldoende

Ik ben alleen actief wanneer de leerkracht mij erop wijst. Als mijn klasgenoten niet goed werken, ga ik meestal mee in hun gedrag

Ruim voldoende

Ik doe meestal actief mee en dan probeer ik het maximale uit mezelf te halen. Soms ben ik afgeleid door anderen

Goed

Ik doe altijd actief mee, ik probeer het maximale uit mezelf te halen en ik probeer anderen te motiveren/enthousiasmeren.

Organisatie (helpen/opzetten/opruimen)

Onvoldoende

Ik help (bijna) niet bij het klaarzetten en opruimen

Voldoende

Ik help alleen met klaarzetten en opruimen wanneer de leerkracht dit vraagt

Ruim voldoende

Ik help mee met klaarzetten en opruimen

Goed

Ik help met klaarzetten en opruimen en motiveer anderen bij het klaarzetten en opruimen

Omgaan met anderen/materiaal

Onvoldoende

Ik houd weinig tot geen rekening met mijn medeleerlingen, leerkracht en materialen

Voldoende

Ik houd alleen rekening met mijn medeleerlingen, leerkracht en materialen wanneer ik hier door de docent op word gewezen

Ruim voldoende

Ik houd meestal rekening met mijn medeleerlingen, leerkracht en materialen

Goed

Ik houd voortdurend rekening met mijn medeleerlingen, leerkracht en materialen

Samenwerken

Onvoldoende

Het lukt mij niet samen te werken met anderen en zelfstandig een activiteit op gang te houden

Voldoende

Ik kan alleen samenwerken wanneer ik hier op gewezen word door de leerkracht en kan kortdurend een activiteit op gang houden

Ruim voldoende

Ik kan na uitleg samenwerken en een activiteit op gang houden

Goed

Ik kan uitstekend samenwerken en een activiteit op gang houden. Ik stimuleer anderen ook hierin