Verlichting

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Vooraf

Beginner

Gevorderd
Expert

5 punten

Op tijd ingeleverd

Opdracht 1a

Beginner

0 - 2 punten

De ideeën zijn niet helder omschreven.

Gevorderd

3- 4 punten

De ideeën zijn omschreven, maar de er is weinig eigen inbreng.

Expert

5 -6 punten

De ideeën zijn in eigen woorden en helder omschreven.

Opdracht 1b

Beginner

0 - 2 punten

De situatie is niet helder omschreven.

Gevorderd

3 punten

De situatie is in steekwoorden omschreven, maar de situatie is niet helemaal duidelijk.

Expert

4 punten

De situatie is in steekwoorden omschreven en de situatie is duidelijk.

Opdracht 2a

Beginner

1 - 5 punten

De openstaande hokjes zijn onduidelijk en onvolledig ingevuld.

Gevorderd

6 - 10 punten

De openstaande hokjes zijn bijna allemaal ingevuld, maar er ontbreken enkele gegevens.

Expert

11 - 15 punten

De openstaande hokjes zijn allemaal ingevuld en bevatten volledige en correcte informatie.

Conclusie opdracht 2

Beginner

0 - 2 punten

De conclusie is niet ingevuld of bevat zeer beperkte informatie.

Gevorderd

3 - 4 punten

De conclusie is ingevuld, maar de informatie is niet volledig of niet helemaal duidelijk.

Expert

5 punten

De conclusie is volledig en ingevuld en bevat duidelijke informatie.

Utopie

Beginner

0 - 5 punten

De Utopie is te kort en bevat weinig uitgewerkte ideeën van de Verlichters.

Gevorderd

6 -10 punten

De Utopie is lang genoeg en bevat minimaal 3 uitgewerkte ideeën. De uitwerking is niet overal helemaal duidelijk.

Expert

11 - 15 punten

De Utopie is lang genoeg en bevat meer dan 3 uitgewerkte ideeën. De uitwerking is duidelijk en helder omschreven.

Totaal

Beginner
Gevorderd
Expert

Cijfer = aantal punten / 5