Schrijfvaardigheid leesautobiografie klas 1

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Waar moet de leesautobiografie aan voldoen?

spelling

goed

Hoofdletters zijn op de goede manier gebruikt.

Werkwoordspelling en overige spelling zijn correct toegepast. 

Goed zo!


voldoende

Hier en daar een spelfout, misschien is het goed om je werk nog een keer na te lopen. 

Staan alle hoofdletters echt op de plekken waar ze thuishoren?

matig

Zoveel spelfouten dat het opvalt en stoort tijdens het lezen. 

Hoofdletters matig toegepast.

Heb je je werk wel kritisch nagelezen/de feedback gelezen en verwerkt?

tja...

Storend veel spel- en interpunctiefouten, beter controleren en nog eens extra oefenen op je spelling.

inhoud van de tekst

goed

De tekst is volledig: er wordt voldoende verteld over jouw 'leesgeschiedenis'. Er is antwoord gegeven op de vragen uit de opdracht.

De tekst is in verhaalvorm geschreven en daardoor aantrekkelijk om te lezen.

De tekst is duidelijk: de lezer begrijpt alles wat er staat.


voldoende

De tekst is niet helemaal volledig: de lezer mist wat informatie.

De tekst is gedeeltelijk in verhaalvorm, gedeeltelijk puntsgewijs geschreven.

De tekst is niet helemaal duidelijk, maar de lezer kan nog wel begrijpen wat er staat.

matig

De tekst is onvolledig: er zijn een aantal onderdelen niet in de tekst opgenomen. 

De tekst is voornamelijk/helemaal puntsgewijs geschreven.

De tekst is onduidelijk: de lezer mist belangrijke informatie en begrijpt daardoor ook niet alles.

tja...

Geen touw aan vast te knopen, verhaal springt van de hak op de tak. 

Formuleren

goed

Goedlopende zinnen, afwisselend lange (re) en korte (re) zinnen. Eén mededeling per zin. 

Goede interpunctie door juist gebruik van komma's en punten.

voldoende

Redelijk lopende zinnen, nog wat meer letten op afwisseling kort/lang en hoeveel mededelingen je in één zin zet. Hier en daar een komma of punt vergeten?

matig

Zinnen lopen niet zo soepel: te vaak zet je te veel mededelingen in één zin. 

Lees je werk nog eens terug. Wat hierbij helpt: hardop in je hoofd de zinnen herhalen, alsof je praat. Let dan eens op mogelijke pauzes: moet daar dan misschien een komma of een punt komen?

tja...