Eerste hulp bij diabetes

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

evaluatiefiche bij de simulant van het rode kruis

Evaluatieformulier Leerling: Klas: Aantal punten: /3

0

Geeft geen enkele stap van EHBO en vergeet suikers toe te dienen

1
 • Vergeet 1 of meerdere stappen maar kan wel het so helpen door suikers toe te dienen

2
 • Geeft de 4 stappen van ehbo:

 • Zorg voor veiligheid

 • Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Verleent verdere eerste hulp en geeft de persoon suiker

3
 • Past de 4 stappen toe

 • Geeft extra uitleg bij de stappen die tijdens de lessen aan bod zijn gekomen

  • Zorg voor veiligheid (veilige plaats, so begeleiden)

  • Beoordeel de toestand van het slachtoffer (vragen naar oorzaak)

  • Raadpleeg gespecialiseerde hulp (bel de 112 vb kunnen geven)

  • Verleent verdere eerste hulp en geeft de persoon suiker (eerst cola , daarna suikerwafel)