Bever drone

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

De leerlingen ontwerpen een drone om bevers op te kunnen sporen om in een vroeg stadium schade aan de dammen en dijken te lokaliseren en te monitoren.

Plan van Eisen

  • De drone kan vliegen

  • De drone kan vliegen en kan zelfstandig (geautomatiseerd) werken

  • De drone kan vliegen en kan zelfstandig (geautomatiseerd) werken en zelfstandig kunnen opsporen

  • De drone kan vliegen en kan zelfstandig (geautomatiseerd) werken en zelfstandig kunnen opsporen en zelfstandig kunnen blijven werken (zichzelf opladen zonder dat een mens daarbij moet helpen.)

  • De drone kan vliegen en kan zelfstandig (geautomatiseerd) werken en zelfstandig kunnen opsporen en zelfstandig kunnen blijven werken (zichzelf opladen zonder dat een mens daarbij moet helpen) en 1 of meerdere extra functies.

Poster

Er is geen poster aanwezig.

De poster bevat tekst en plaatje en laat in een oogopslag zien wat het onderwerp is.

De tekst en platjes geven aan wat het gedrag is van bevers.

De tekst en platjes geven aan wat het gedrag is van bevers en waarom ze dit doen.

De tekst en platjes geven aan wat het gedrag is van bevers en waarom ze dit doen en wat het probleem is voor de veiligheid van dijken.

Verantwoording

De leerlingen vertellen hun verhaal.

De leerlingen vertellen hun verhaal en kunnen aangeven welke keuzes ze hebben gemaakt.

De leerlingen vertellen hun verhaal en kunnen aangeven welke keuzes ze hebben gemaakt en ook waarom (technisch aspect)

De leerlingen vertellen hun verhaal en kunnen aangeven welke keuzes ze hebben gemaakt en ook waarom (technisch aspect) daarbij kan worden aangegeven op welke manier de bevers worden opgespoord (werking)

De leerlingen vertellen hun verhaal en kunnen aangeven welke keuzes ze hebben gemaakt en ook waarom (technisch aspect) daarbij kan worden aangegeven op welke manier de bevers worden opgespoord (werking).

De leerlingen kunnen aangeven wat het resultaat is van hun oplossing.

Presentatie

De groep kan een simulatie laten zien van het werkproces van de drone.

De groep kan een simulatie laten zien van het werkproces van de drone en daarbij overtuigend vertellen.

De groep kan een simulatie laten zien van het werkproces van de drone en daarbij overtuigend vertellen wat er gedurende een vlucht gebeurd.

De groep kan een simulatie laten zien van het werkproces van de drone en daarbij overtuigend vertellen wat er gedurende een vlucht gebeurd en wat het effect is op de bevers.

De groep kan een simulatie laten zien van het werkproces van de drone en daarbij overtuigend vertellen wat er gedurende een vlucht gebeurd en wat het effect is op de bevers en wat het resultaat gaat zijn.