Basketbal leerjaar 1

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Vrijlopen, in scoringspositie komen en passen

Vrijlopen

Ik heb nog veel moeite met vrijlopen, ik zie nog niet zo goed waar ik heen moet bewegen en ben nog niet erg betrokken bij het spel.

Ik vind het soms nog moeilijk om van de tegenstander weg te lopen. Ik zie de vrije ruimte en probeer daar zo vaak mogelijk naar toe te lopen.

Ik beweeg actief om van mijn tegenstander weg te lopen. Ik zie de vrije ruimte en gebruik deze vaak om vrij te lopen. Vaak wordt mij de bal dan ook aangespeeld.

Ik beweeg zeer actief om van mijn tegenstander weg te lopen. Ik zie de vrije ruimte en gebruik deze altijd om vrij te lopen. Doordat ik de vrije ruime altijd opzoek wordt de bal vaak aangespeeld.

Passen

Ik pass de bal met een boog naar mijn medespelers.

Ik kan strak passen door de lucht (chestpass) Af en toe wordt mijn pass nog onderschept

Ik kan strak passen, zowel via de grond als door de lucht, hierdoor wordt ik onvoorspelbaar voor mijn tegenstander in het spel.

Dribbelen

Ik laat nog geen dribbels tijdens het spel zien. Meestal pass ik de bal direct door

Als ik ruimte om me heen heb kan ik met 1 hand dribbelen

Ik kan dribbelen en tempo wisselingen hierbij uitvoeren

Ik kan tijdens het dribbelen tempowisselingen en richtingsveranderingen toepassen

In scoringspositie komen.

Ik beweeg zo veel mogelijk zodat ik aanspeelbaar ben. Soms kan ik een poging wagen om te scoren. Vaak staat er al snel een verdediger voor mij.

Ik dribbel vaak actief met de bal zodat ik na mijn actie meteen in scoringspositie sta en een doelpoging kan wagen.

Ik ben vaak aanspeelbaar of dribbel actief naar een positie waar ik kan scoren, soms zijn dit ook lange afstandsschoten.