Omgangsvaardigheden

Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.

Samenwerken algemeen

Samenwerken

Niveau

Je werkt de samenwerking tegen door storend gedrag of door geen betrokkenheid te tonen om de activiteit op gang te brengen.

Niveau

Je staat buiten de groep en vermijd deelname in de samenwerking en neemt een afwachtende houding aan tot de activiteit geregeld is.

Niveau

Je bent alleen betrokken als je de activiteit leuk vind. Je ondersteund soms wel en soms niet een goede samenwerking.

Niveau

Je bent redelijk actief betrokken bij de samenwerking. Je bevorderd het samenwerkingsproces door mee te helpen maar laat het verder snel aan andere over.

Niveau

Je bent actief betrokken bij de samenwerking en stimuleert anderen. Je neemt de leiding of laat anderen de leiding nemen en komt tot een goed resultaat.

Persoonlijke ontwikkeling

Niveau

Ik heb geen ontwikkeling of vooruitgang laten zien.

Niveau

Ik heb niets geleerd tijdens deze les. Hierdoor voer ik de oefening slecht uit en heb ik geen sportkennis op gedaan.

Niveau

Ik heb weinig geleerd tijdens deze les. Ik ben maar een klein beetje beter geworden in de sport en ik had meer kennis op kunnen doen tijdens de les als ik er meer aandacht aan zou geven.

Niveau

Ik heb tijdens de les redelijk veel geleerd. Ik ben niet veel beter geworden in de sport, maar heb wel veel kennis op gedaan.

OF

Ik ben beter geworden met sporten, maar ik weet dat meer kennis mij nog beter zal maken in de sport.

Niveau

Ik heb veel geleerd tijdens deze les. Ik ben beter geworden in de sport en ik heb veel kennis op gedaan over de sport en kan het anderen zelfs uitleggen.