Domein C - Informatie

Deze Rubric hoort bij het maken van een samenvatting van Domein C - Informatie van de methode Fundament. De Rubric bestaat uit de volgende onderdelen: - vorm van de samenvatting - volledigheid van de samenvatting - verwerking door het maken van vragen uit Fundament - verwerking door het geven van eigen voorbeelden - verwerking door het maken van inleveropdrachten uit Fundament

Rubric Samenvatting Domein C - Informatie - Vorm

Onvoldoende

Je hebt je samenvatting niet of niet op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting niet als Word document ingeleverd.

Je naam ontbreekt in de kopregels.

Paginanummer ontbreekt in de voetregels.

Voldoende

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd.

Ruim voldoende

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd.

Je naam staat in de kopregels.

Goed

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd.

Je naam staat in de kopregels.

Je hebt het paginanummer in de voetregel staan.

Wegingsfactor

1

Rubric Samenvatting Domein C - Informatie - Volledigheid

Onvoldoende

Je hebt in je samenvatting niet alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je mist veel begrippen.

Voldoende

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat 80% van de genoemde begrippen. 

Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Ruim voldoende

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat alle genoemde begrippen. 

Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Goed

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat alle genoemde begrippen.  Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Je hebt in je samenvatting ook de paragrafen van de extra stof opgenomen en minimaal 80% van de daarin voorkomende begrippen genoemd en kort toegelicht.

Wegingsfactor

2

Rubric Samenvatting Domein C - Informatie - Verwerking door maken oefeningen

Onvoldoende
Voldoende
Ruim voldoende
Goed
Wegingsfactor

Wegingsfactor = % gemaakt / % max(verplichte stof)


Percentage gemaakt is uit Fundament te halen.

Percentage max (verplichte stof) is het percentage dat je haalt als je alle verplichte stof zou hebben gemaakt.

Rubric Samenvatting Domein C - Informatie - Verwerking door eigen voorbeelden

Onvoldoende

Je samenvatting bevat minder dan 5 eigen voorbeelden van toepassingen in de praktijk.
De voorbeelden zijn niet herkenbaar in de tekst opgenomen.

Voldoende

Je samenvatting bevat minimaal 5 eigen voorbeelden van toepassingen in de praktijk.
Je hebt deze voorbeelden ook duidelijk herkenbaar in de je samenvatting staan.

Ruim voldoende

Je samenvatting bevat minimaal 10 eigen voorbeelden van toepassingen in de praktijk.
Je hebt deze voorbeelden ook duidelijk herkenbaar in de je samenvatting staan.

Goed

Je samenvatting bevat minimaal 15 voorbeelden van eigen toepassingen in de praktijk.
Je hebt deze voorbeelden ook duidelijk herkenbaar in de je samenvatting staan.

Wegingsfactor

2

Rubric Samenvatting Domein C - Informatie - Verwerking door praktische opdrachten

Onvoldoende

Je hebt één van de 3 praktische opdrachten ingeleverd via Magister.

C1-2 Opdracht 3.2  Maak een ERD voor deze opdracht.
C1-2 Opdracht 3.3 Zoek een webservice (anders dan de in Fundament genoemde)
Welke gegevens kun je tonen?
C5 Opdracht 2.3 Maak de ERD voor deze opdracht.Voldoende

Je hebt minimaal 2 van de praktische opdrachten ingeleverd via Magister.

C1-2 Opdracht 3.2  Maak een ERD voor deze opdracht.
C1-2 Opdracht 3.3 Zoek een webservice (anders dan de in Fundament genoemde)
Welke gegevens kun je tonen?
C5 Opdracht 2.3 Maak de ERD voor deze opdracht.

Ruim voldoende

Je hebt alle 3 de praktische opdrachten ingeleverd via Magister en minimaal 1 foutloos uitgewerkt.

C1-2 Opdracht 3.2  Maak een ERD voor deze opdracht.
C1-2 Opdracht 3.3 Zoek een webservice (anders dan de in Fundament genoemde)
Welke gegevens kun je tonen?
C5    Opdracht 2.3  Maak de ERD voor deze opdracht.

Goed

Je hebt alle 3 de praktische opdrachten ingeleverd via Magister en minimaal 2 foutloos uitgewerkt.

C1-2 Opdracht 3.2  Maak een ERD voor deze opdracht.
C1-2 Opdracht 3.3 Zoek een webservice (anders dan de in Fundament genoemde)
Welke gegevens kun je tonen?
C5    Opdracht 2.3  Maak de ERD voor deze opdracht.

Wegingsfactor

2