Domein E - Architectuur

Deze Rubric hoort bij het maken van een samenvatting van Domein E - Architectuur van de methode Fundament.

Rubric Samenvatting Domein E - Architectuur - Vorm

Onvoldoende

Je hebt je samenvatting niet of niet op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting niet als Word document ingeleverd

Je naam ontbreekt in de kopregels

Paginanummer ontbreekt in de voetregels

Voldoende

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd

Ruim voldoende

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd

Je naam staat in de kopregels

Goed

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd

Je naam staat in de kopregels 

Je hebt het paginanummer in de voetregel staan

Wegingsfactor

1

Rubric Samenvatting Domein E - Architectuur - Volledigheid

Onvoldoende

Je hebt in je samenvatting niet alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je mist veel begrippen

Voldoende

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat 80% van de genoemde begrippen. 

Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Ruim voldoende

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat alle genoemde begrippen. 

Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Goed

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat alle genoemde begrippen.  Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Je hebt in je samenvatting ook de paragrafen van de extra stof opgenomen en minimaal 80% van de daarin voorkomende begrippen genoemd en kort toegelicht.

Wegingsfactor

2

Rubric Samenvatting Domein E - Architectuur - Verwerking door maken oefeningen

Onvoldoende
Voldoende
Ruim voldoende
Goed
Wegingsfactor

Wegingsfactor = % gemaakt / % max(verplichte stof)


Percentage gemaakt is uit Fundament te halen.

Percentage max (verplichte stof) is het percentage dat je haalt als je alle verplichte stof zou hebben gemaakt.

Rubric Samenvatting Domein E - Architectuur - Verwerking door eigen voorbeelden

Onvoldoende

Je samenvatting bevat minder dan 5 voorbeelden van toepassingen in de praktijk

Voldoende

Je samenvatting bevat minimaal 5 voorbeelden van toepassingen in de praktijk

Ruim voldoende

Je samenvatting bevat minimaal 10 voorbeelden van toepassingen in de praktijk

Goed

Je samenvatting bevat minimaal 15 voorbeelden van toepassingen in de praktijk

Wegingsfactor

3