Touwklimmen
Schipperslag
Techniek
Level 1

Het lukt me niet om via een Schippersslag in het touw te klimmen

Level 2

Het lukt me om één stap met een schippersslag omhoog te klimmen. Het kost me veel kracht

Level 3

Het lukt me om één stap met een schippersslag omhoog te klimmen. Het kost me niet zoveel kracht

Level 4

Het lukt me om tot de helft van het touw te klimmen met een schippersslag zonder dat het me veel kracht kost

Level 5

Het lukt me om ruim over de helft van het touw te klimmen met een soepele schippersslag zonder dat het me kracht kost