Softbal
Spel
Tactiek veldpartij
Level 1

Posities en spelregels zijn bekend. Je staat weinig betrokken in het veld. Je hebt moeite met het gooien, vangen en fielden van de bal

Level 2

Je kiest een eenvoudige positie en spelregels zijn bekend. Je gooit de bal redelijk strak, je vangt de ballen die goed worden aangegooid en fielden is nog lastig

Level 3

De spelregels kun je voldoende toepassen. Je bent op zoek naar een actieve positie. Je gooit strakke ballen, je kan de geslagen ballen goed verwerken

Level 4

De spelregels pas je in de meeste gevallen toe. Je gooit strakke ballen, je kan de geslagen ballen goed en snel verwerken

Level 5

De spelregels pas je in altijd goed toe. Je bent actief betrokken, hebt een sturende rol in het veld(pitcher, catcher, 1e honk). Je gooit strakke ballen, je kan de geslagen ballen goed, snel en op een tactische manier verwerken

Tactiek Slagpartij
Level 1

Je bent niet betrokken bij het spel en het lukt je niet de bal te raken

Level 2

Je bent betrokken bij het spel. Je slaat nog vaak mis

Level 3

Je bent actief betrokken bij het spel. Je slaat vaak raak

Level 4

Je hebt een sturende rol bij het spel. Je slaat vaak strakke ballen

Level 5

Je coacht anderen op de juiste momenten. Je slaat altijd een goede bal

Werpen en vangen
Level 1

Het lukt nog niet altijd om de bal te werpen en te vangen

Level 2

De bal werpen en vangen gaat redelijk

Level 3

Werpen en vangen gaat voldoende

Level 4

Je werpt regelmatig strakke ballen en vangt meestal goed

Level 5

Je werpt altijd strakke ballen en vangt altijd goed

Slaan
Level 1

Het lukt nog niet altijd om de bal raak te slaan

Level 2

Het slaan van de bal lukt nog niet altijd

Level 3

Je slaat vaak raak

Level 4

Je slaat vrijwel altijd raak

Level 5

Je slaat raak en kiest bewust een richting