Longboarden
Longboarden klas 2 BB/KB/MAVO
Actieve deelname
Level 1

Toont geen gerichtheid om zich te verbeteren op het terrein van bewegen (of regelen). Interesseert zich niet voor het deelnameniveau.

Level 2

Toont nauwelijks gerichtheid om zich te verbeteren op het terrein van bewegen (of regelen). Interesseert zich niet voor het deelnameniveau.

Level 3

Doet actief mee en kan zich daardoor verbeteren. Is zich minder bewust van zijn deelnameniveau.

Level 4

Kent zijn startniveau en toont zichtbare gerichtheid op verbeteringen. Is zich bewust van zijn eigen deelnameniveau en de leerdoelen die worden aangereikt.

Level 5

Richt zijn aandacht op bepaalde aspecten van deelname en probeert die te verbeteren. Vraagt advies en kiest (bewust) voor het verbeteren van bepaalde vaardigheden van zichzelf.

longboarden praktijk
Level 1

Kan met moeite met 2 benen balanceren en kan niet achter elkaar steppen.

Level 2

Kan balanceren op het board en heeft matige afzet (kleine stapjes en maakt weinig snelheid).

Level 3

Kan balanceren op het board, heeft een goede afzet (grote stappen en maakt veel snelheid) en kan grote bochten maken.

Level 4

Kan balanceren op het board, heeft een goede afzet (grote stappen en maakt veel snelheid) en kan grote en kleine bochten maken.

Level 5

Kan balanceren op het board, heeft een goede afzet (grote stappen en maakt veel snelheid), kan grote en kleine bochten maken en kan ook soepel van de ramp (obstakel) af.