Vaardigheden onderzoek
Doorzetting
Onvoldoende (3)

Geeft snel op

Voldoende (5)

Werkt door mits ondersteuning

Goed (7)

Werkt een planning af binnen de voorziene tijd

Zeer goed (9)

Extra werk of inspanning is geen probleem

Ordelijk
Onvoldoende (3)

werkt slordig en onoverzichtelijk

Voldoende (5)

werkt net maar ongeordend

Goed (7)

volgt de regels omtrent orde en netheid

Zeer goed (9)

werkt onberispelijk

Samenwerking
Onvoldoende (3)

kijkt alleen toe of geeft orders aan anderen

Voldoende (5)

werkt samen na aandringen

Goed (7)

wil samen iets bereiken

Zeer goed (9)

maakt goede afspraken en houdt zich eraan

Zelfstandigheid
Onvoldoende (3)

kan niet zelfstandig werken

Voldoende (5)

moet regelmatig geleid worden

Goed (7)

werkt zelfstandig op basis van richtlijnen

Zeer goed (9)

werkt persoonlijk op zelfstandige basis