Turnen
Arabier
Techniek
Level 1

Springt met een rustige aanloop van dichtbij en zacht in de trampoline. Vingers wijzen voorwaarts als ze op de kast steunen. Lage zwaai van de benen over de kast

Level 2

Springt een aanloop van verderaf harder in de trampoline. Handen zijn ingedraaid. Tijdens de sprong zijn de heupen zijn boven de handen, maar de benen nog gebogen. De landing is met het gezicht naar de kast

Level 3

Springt met een stevige aanloop hard in de trampoline. Lichaam is bijna verticaal boven de kast. Landing is verder van de kast

Level 4

Springt met een stevige aanloop hard in de trampoline. Er is sprake van een zweefmoment voordat de handen op de kast worden geplaatst. Lichaam gaat volledig verticaal over de kast. De voeten gaan richting het plafond

Level 5

Springt met een stevige aanloop over de lengte van de kast. De handen zijn ingedraaid richting de trampoline. Afzet (kaatsmoment) vanaf de kast met de handen waardoor een zweefmoment ontstaat richting de landing