Base 5 (tik- en uitmaakspelen)
Werpen en vangen
Werpen en vangen
Prima

Ik kan af en toe een bal geplaatst naar een medeleerling gooien. Ik kan een aangegooide bal af en toe vangen.

Goed

Ik kan meestal een bal geplaatst naar een medeleerling gooien. Ik kan een aangegooide bal meestal vangen.

Uitstekend

Ik kan bijna altijd een bal geplaatst naar een medeleerling gooien. Ik kan een aangegooide bal bijna altijd vangen.