Tactiek (doelspelen)
Tactiek (leerjaar 3)
Tactiek
Prima

Ik ben betrokken bij het spel. Ik zie nog niet altijd waar de vrije ruimte is.

Goed

Ik ben meestal actief betrokken bij het spel.

Uitstekend

Ik ben bijna altijd actief betrokken bij het spel.