Terugslagspelen (tennis)
Spreiding en variatie in slagen
Spreiding
Prima

Ik kan de richting van mijn slagen afwisselen.

Goed

Ik kan de bal meestal gericht spreiden en haal daarmee mijn tegenspeler uit positie.

Uitstekend

Ik kan de bal gericht spreiden en daarbij zoek ik de randen van het speelveld op. Zo kan ik mijn tegenspeler uit positie brengen.

Variatie in slagen
Prima

Ik kan alleen variëren met een lob.

Goed

Ik kan variëren met een lob en een dropshot.

Uitstekend

Ik kan variëren met een lob, dropshot en aan het net volleren.