Spel
Leerjaar 1 periode 2
Techniek
Net begonnen

Ik vind het moeilijk om de techniek in een oefening juist uit te voeren zonder hulp van de docent.

In ontwikkeling

Ik kan de techniek soms in een oefening juist uitvoeren bijvoorbeeld door te kijken naar mijn medeleerlingen.

Al veel bereikt

Het lukt mij om de techniek te laten zien in de oefening. Alleen vind ik het nog lastig om te laten zien in een spelsituatie.

Klaar voor de volgende uitdaging

Het lukt mij om de techniek te laten zien in de oefening. Ook lukt het mij om dit te laten zien in een spelsituatie.

Regelkennis
Net begonnen

Ik ken nog niet alle spelregels.

In ontwikkeling

De meeste spelregels zijn mij wel bekend. Maar ik pas deze nog niet toe.

Al veel bereikt

De spelregels zijn mij bekend maar ik pas deze niet altijd toe.

Klaar voor de volgende uitdaging

De spelregels zijn mij bekend en ik pas deze altijd toe.

Inzicht/positie
Net begonnen

Ik vind het moeilijk om op de juiste positie in het veld te staan, hierdoor kan ik mijn aanvallende of verdedigende taak niet goed uitvoeren

In ontwikkeling

Ik sta soms op de juiste positie in het veld, hierdoor kan ik mijn aanvallende of verdedigende taak soms goed uitvoeren

Al veel bereikt

Ik sta vaak op de juiste positie in het veld, hierdoor kan ik mijn aanvallende of verdedigende taak vaak goed uit voeren.

Klaar voor de volgende uitdaging

Ik sta op de juiste positie in het veld, hierdoor kan ik mijn aanvallend of verdedigende taak goed uitvoeren. 

Samenspel
Net begonnen

Ik vind het nog moeilijk om samen te spelen. Ik speel vrijwel altijd voor mijzelf.

In ontwikkeling

Ik speel soms voor mijzelf en af en toe speel ik met andere samen. Ik speel pas af wanneer ik geen andere mogelijkheid meer heb.

Al veel bereikt

Ik speel vaak met andere samen. Ook wanneer ik de optie heb om alleen te gaan.

Klaar voor de volgende uitdaging

Ik speel altijd samen en maak geen onderscheid met wie ik samen speel.

Afspraken binnen een groep
Net begonnen

Ik vind het lastig om bij te houden wat er in een groep besproken wordt. En afspraken zijn voor mij niet helder.

In ontwikkeling

Ik weet wat er is afgesproken en kom de afspraken niet altijd na.

Al veel bereikt

Ik weet wat er is afgesproken en kom de afspraken niet altijd na. Ik kom de afspraken zo veel mogelijk na.

Klaar voor de volgende uitdaging

Al het voorgaande plus: Ik spreek groepsleden die zich niet aan de afspraken houden op een positieve manier aan.

Betrokkenheid
Net begonnen

Ik zie wel wat mijn taak wordt, als het maar niet te veel is.

In ontwikkeling

Ik probeer mee te beslissen maar ik vind het lastig te zien welke taken en rollen er allemaal zijn. Sommige rollen voer ik mij niet uit.

Al veel bereikt

Ik beslis mee over welke taken en rollen er zijn en hoe die het beste te verdelen zijn. Ik let erop dat taken en rollen wisselen, zodat iedereen de kans krijgt bepaalde taken en rollen te doen.

Klaar voor de volgende uitdaging

Al het voorgaande, plus: ik help anderen met hun taken en rollen