Participatie in de les LO klas 1 en 2.

Organisatie

Ik kom regelmatig te laat in de les.


Ik heb mijn  kleding niet in orde.


Ik ben slecht voorbereid op de les.


Als ik een blessure heb stel ik de docent LO hiervan niet van te voren op de hoogte. 

Ik kom soms te laat in de les.


Ik heb mijn  kleding soms niet in orde.


Ik ben soms voorbereid op de les.


Als ik een blessure heb stel ik de docent LO soms van te voren op de hoogte. 

Ik ben altijd op tijd in de les.


Ik heb mijn  kleding altijd in orde.


Ik ben goed voorbereid op de les.


Als ik een blessure heb stel ik de docent LO altijd van te voren op de hoogte. Ik overleg met de docent wat ik wel en niet mee kan doen in de les.

Ik ben altijd op tijd in de les.


Ik heb mijn  kleding altijd in orde en aangepast aan de omstandigheden.


Ik ben altijd uitstekend voorbereid op de les.


Als ik een blessure heb stel ik de docent LO altijd van te voren op de hoogte. Ik overleg met de docent wat ik wel en niet mee kan doen in de les en kom zelf met het initiatief om een bijdrage aan de les te leveren.

Inzet

Ik neem onvoldoende actief deel aan de les.

Ik laat steeds korte tijd actieve inzet zien. 


Ik heb steeds aanmoediging nodig. 

Ik ben elke les uit mijzelf actief betrokken.

Ik werk altijd naar mijn beste kunnen.

Attitude

Ik praat door de instructie van de docent heen.


Ik toon geregeld gebrek aan respect naar medeleerlingen of/en de docent.


Ik verstoor het groepsproces.


Ik onttrek mij  aan het klaarzetten en opruimen van de materialen.

Ik ben stil tijdens de instructie van de docent.


Ik toon soms gebrek aan respect naar medeleerlingen of/en de docent.


Ik lever geen bijdrage aan het groepsproces.


Ik help mee met het klaarzetten en opruimen van de materialen als de docent mij daarom vraagt.

Ik luister goed naar de instructie van de docent.


Ik ben meestal respectvol naar medeleerlingen of/en de docent.


Ik ondersteun het groepsproces.


Ik help uit mijzelf mee met het klaarzetten en opruimen van de materialen.

Ik luister actief naar de instructie van de docent.


Ik ben respectvol naar medeleerlingen of/en de docent.


Ik draag op een positieve manier bij aan het groepsproces, ik neem zo nu en dan een leidende rol op mij.


Ik help uit mijzelf mee met het klaarzetten en opruimen van de materialen, ik help als ik klaar ben mijn klasgenoten daar waar nodig.

Invullen en bijhouden van het Sportfolio

Ik houd uit mijzelf het Sportfolio niet goed bij. De docent LO moet mij er steeds op wijzen dit te doen. 

Ik houd uit mijzelf het Sportfolio redelijk goed bij. De docent LO moet mij er nog wel steeds aan herinneren dit te doen.

Ik houd in de les LO het Sportfolio uit mijzelf goed en actief bij. 

Ik houd in de les LO het Sportfolio uit mijzelf goed en actief bij. Ook buiten de les LO gebruik ik het Sportfolio om te werken aan mijn (motorische) vaardigheden.