Leerjaar 1 | Eindbeoordeling periode
Inzet (telt 2x mee)
2 punten

Ik moet bijna altijd aangespoord worden om mee te doen aan de les

4 punten

Ik moet regelmatig aangespoord worden om mee te doen aan de les

6 punten

Ik doe alleen uit mijzelf goed mee met de onderdelen die ik leuk vind

8 punten

Ik doe bijna altijd uit mijzelf goed mee met de les zonder aangespoord te hoeven worden

10 punten

Ik doe altijd uit mijzelf goed mee met de les zonder aangespoord te hoeven worden

Samenwerken (telt 1x mee)
2 punten

Ik werk de samenwerking tegen door storend gedrag

4 punten

Ik meng mijzelf niet in de samenwerking en neem een afwachtende houding aan tot de activiteit geregeld is

6 punten

Ik ben alleen betrokken als de docent erom vraagt of als ik het onderdeel leuk vind. Ik ondersteun soms wel en soms niet een goede samenwerking

8 punten

Ik ben redelijk actief betrokken bij de samenwerking maar heb geen extra inbreng

10 punten

Ik ben actief betrokken bij de samenwerking. Ik bevorder het samenwerkingsproces door mee te helpen en heb extra inbreng

Beter bewegen (telt 3x mee)
2 punten

Ik heb mezelf bij 1 rubric verbeterd

4 punten

Ik heb mezelf bij 3 rubrics verbeterd

6 punten

Ik heb mezelf bij alle rubrics verbeterd

8 punten

Ik heb bij alle ingevulde eindmetingen de scores 4 of 5 behaald

10 punten

Ik heb bij alle ingevulde eindmetingen de maximale score behaald

Deelname aan de les (telt 1x mee)
2 punten

Ik zoek vaak uitvluchten om niet mee te hoeven doen

4 punten

Ik zoek soms uitvluchten om niet mee te hoeven doen

6 punten

Ik doe meestal mee

8 punten

Ik doe altijd mee, tenzij het echt niet anders kan

10 punten

Ik doe altijd mee

Portfolio bijhouden (telt 1x mee)
2 punten

Ik gebruik mijn portfolio niet waarvoor hij is bedoeld

4 punten

Mijn portfolio is niet compleet

6 punten

Mijn portfolio is compleet dankzij aansporingen van de docent

8 punten

Ik houd mijn portfolio meestal goed bij en het is compleet

10 punten

Ik houd mijn portfolio altijd goed bij en het is compleet

Kritisch naar jezelf kijken (telt 1x mee)
2 punten

Ik probeer het zelfbeoordelen altijd te voorkomen of ga niet serieus met het zelf beoordelen om

4 punten

Ik vind het lastig om mijzelf te beoordelen en vraag geen hulp aan anderen om mij hierbij te helpen

6 punten

Ik vind het lastig om mijzelf te beoordelen maar vraag hulp aan andere om mij hierbij te helpen

8 punten

Ik beoordeel mezelf meestal realistisch en kom zelf met concrete en haalbare verbeterpunten

10 punten

Ik beoordeel mezelf altijd realistisch en kom zelf met concrete en haalbare verbeterpunten

Werkhouding (telt 1x mee)
2 punten

Ik help niet met opzetten en opruimen van materialen of doe dit niet serieus

4 punten

Ik probeer zo min mogelijk te helpen met opzetten en opruimen

6 punten

Ik help met opzetten en opruimen van materialen als het mij gevraagd wordt

8 punten

Ik help vaak uit mezelf met opzetten en opruimen van materialen

10 punten

Ik help altijd uit mezelf met opzetten en opruimen van materialen