Algemene basisvaardigheden
Gedrag
LO kleding voorschriften
Level 1

Ik heb nooit mijn kleding en goede schoenen bij mij. Mijn haren zijn los en sieraden zijn om. Ik eet altijd in de zaal en kleedkamer.

Level 2

Ik heb niet vaak mijn kleding en goede schoenen bij mij. Mijn haren zijn vaak los en mijn sieraden zijn om. Ik eet vaak in de zaal of kleedkamer

Level 3

Ik heb soms mijn kleding en goede schoenen bij mij. Mijn haren zijn soms vast en mijn sieraden zijn soms af. Ik eet soms in de zaal en kleedkamer.

Level 4

Ik heb vaak mijn kleding en goede schoenen bij mij. Mijn haren zijn vaak vast en mijn sieraden zijn vaak af. Ik eet en drink af en toe in de zaal en kleedkamer

Level 5

Ik heb altijd mijn kleding en goede schoenen bij mij. Mijn haren zijn vast en mijn sieraden zijn af. Ik  eet en drink niet in de zaal en kleedkamer

Luisteren in de les
Level 1

Ik luister nooit naar mijn docent en mijn klasgenoten. Tijdens de uitleg luister ik niet en stel ik geen vragen

Level 2

Ik luister weinig naar de docent en mijn klasgenoten. Tijdens de uitleg luister ik weinig en stel ik weinig vragen

Level 3

Ik luister soms naar  de docent en mijn klasgenoten. Tijdens de uitleg luister ik soms en stel ik soms vragen

Level 4

Ik luister vaak naar de docent naar de docent en mijn klasgenoten. Tijdens de uitleg luister ik vaak en stel ik regelmatig vragen.

Level 5

Ik luister altijd naar de docent en mijn klasgenoten. Tijdens de uitleg luister ik actief en stel ik vragen

Omgangsvormen in de les
Level 1

Ik behandel mijn docent en klasgenoten nooit met respect

Level 2

Ik behandel mijn docent en klasgenoten weinig met respect

Level 3

Ik behandel mijn docent en klasgenoten soms met respect

Level 4

Ik behandel mijn docent en klasgenoten vaak met respect

Level 5

Ik behandel mijn docent en klasgenoten altijd met respect