Gymnastiek grond 5e jaar (rondat)

Basis: aanloop

Aanloop is een uitvalspas.

Aanloop is meerdere passen, niet versnellend.

Aanloop is meerdere passen en versnellend.

.A2 + voorhup.

Basis: handen en armen

Handen worden samen geplaatst.

Handen één voor één geplaatst.

Handen worden na mekaar geplaatst, armen zijn gebogen.

Handen worden na mekaar geplaatst, armen zijn gestrekt.

Basis: zweeffase

Geen zweeffase.

Zweeffase, benen zijn geplooid.

Zweeffase, benen zijn geplooid maar aangesloten.

Zweeffase, benen zijn gestrekt en (nagenoeg) verticaal.

Uitbreiding: rondat flik

/////

/////

Ik kan rondat flik met helper. 

Ik kan rondat flik zonder helper.