Regelvaardigheden
Les & leidinggeven
Voorbereiding
Level 1

Je hebt je les niet voorbereid

Level 2

Je lesvoorbereiding is onvolledig en slordig

Level 3

Op je lesvoorbereiding missen nog een aantal punten en is niet uitgewerkt op de pc

Level 4

Je lesvoorbereiding is compleet maar niet uitgewerkt op de pc

Level 5

Je lesvoorbereiding is compleet en netjes uitgewerkt in een logische volgorde op de pc

Organiseren
Level 1

Je weet niet materiaal je nodig hebt

Level 2

Je weet welk materiaal je nodig hebt

Level 3

Je weet waar het staat en hoe het materiaal gebruikt moet worden

Level 4

Je regelt zonder oponthoud het klaarzetten van het materiaal

Level 5

Je regelt zonder oponthoud het klaarzetten van het materiaal en hebt extra materiaal alvast klaargezet

Instructie
Level 1

Je geeft een zeer onduidelijke instructie waardoor de deelnemers niet weten wat er moet gebeuren

Level 2

Je geeft geen duidelijke instructies om activiteit vlot op te starten. Je controleert daarbij niet de uitkomst en corrigeert niet waar nodig

Level 3

Je geeft een redelijk duidelijke instructies om activiteit vlot op te starten. Je controleert daarbij niet de uitkomst en corrigeert niet waar nodig

Level 4

Je geeft een duidelijke instructies om activiteit vlot op te starten. Je controleert daarbij wel de uitkomst maar corrigeert niet waar nodig

Level 5

Je geeft een duidelijke instructies om activiteit vlot op te starten, controleert daarbij de uitkomst en corrigeert waar nodig

Lesgeven
Level 1

Je motiveert en enthousiasmeert wel maar heeft een negatieve invloed heeft op de activiteit

Level 2

Je motiveert en enthousiasmeert wat geen positieve invloed heeft op de activiteit

Level 3

Je motiveert en enthousiasmeert wat een redelijk positieve invloed heeft op de activiteit

Level 4

Je motiveert en enthousiasmeert wat een goede positieve invloed heeft op de activiteit

Level 5

Je motiveert en enthousiasmeert wat een uitstekende positief invloed heeft op de activiteit

Presentatie
Level 1

Je maakt vrijwel geen contact met de groep. Je praat niet duidelijk en staat niet ontspannen voor de groep

Level 2

Je maakt matig contact met de groep. Je praat matig duidelijk en staat matig ontspannen voor de groep

Level 3

Je maakt redelijk contact met de groep. Je praat redelijk duidelijk en staat redelijk ontspannen voor de groep

Level 4

Je maakt goed contact met de groep. Je praat goed duidelijk en staat goed ontspannen voor de groep

Level 5

Je maakt uitstekend contact met de groep. Je praat duidelijk en staat ontspannen voor de groep

Evalueren
Level 1

Je vind het moeilijk om kritisch naar jezelf te kijken. Je vind het lastig om de samenhang te vinden tussen oorzaak en gevolg van je (lesgeef) gedrag. Je vind het moeilijk om te benoemen wat je de volgende keer anders kan doen

Level 2

Je kijkt matig kritisch naar je jezelf. Je vind het soms lastig om de samenhang te vinden tussen oorzaak en gevolg van je (lesgeef) gedrag. Je kan matig benoemen wat je de volgende keer anders kan doen

Level 3

Je kijkt redelijk kritisch naar je jezelf. Het lukt je vaker wel dan niet om de samenhang te vinden tussen oorzaak en gevolg van je (lesgeef) gedrag. Je kan redelijk benoemen wat je de volgende keer anders kan doen

Level 4

Je kijkt goed kritisch naar je jezelf. Het lukt je meestal om de samenhang te vinden tussen oorzaak en gevolg van je (lesgeef) gedrag. Je kan goed benoemen wat je de volgende keer anders kan doen

Level 5

Je kijkt uitstekend kritisch naar je jezelf. Je geeft samenhang tussen oorzaak en gevolg van je (lesgeef) gedrag uitstekend aan. Je benoemd uitstekend helder wat je de volgende keer anders kan doen