TestJeLeefstijl.nl

De bedoeling is dat je alle 14 topics van TestJeLeefstijl.nl gaat maken. Je plaats een PDF certificaat zodat zichtbaar is, dat je alle topics hebt afgerond. Voor een aantal topics hebben we een instructiefilms toegevoegd. Op de site van Test je leefstijl staan ook de normen aangegeven. Mocht je vragen hebben over bepaalde normen, of wil je hulp omdat jouw normen afwijken? Laat dat weten, zodat wij je misschien hiermee kunnen helpen.

Certificaat 14 topics

Voldoende

Alle 14 topics zijn gemaakt

Onvoldoende

Te weinig topics gemaakt en bewijs (certificaat) ontbreekt)

Voldoende
Onvoldoende