Basketbal leerjaar 1
Vaardigheden Basketbal leerjaar 1: Dribbelen, lay-up & set-shot
Dribbelen
Level 1

Dribbelt door te slaan op de bal i.p.v. te duwen, bal stuitert hoog op, blijft naar de bal kijken en tempo van voortbewegen is laag.

Level 2

Dribbelt door te duwen op de bal, bal stuitert minder hoog op, blijft naar de bal kijken en tempo van voortbewegen is laag.

Level 3

Dribbelt door te duwen op de bal, bal blijft onder heuphoogte, kijkt regelmatig om zich heen en tempo van voortbewegen is hoger.

Level 4

Dribbelt op hoge snelheid en kan makkelijk van richting veranderen, waarbij controle over de bal behouden blijft.

Level 5

Dribbelt op hoge snelheid zonder te kijken naar de bal. Het lukt goed om van richting te veranderen en beschermt de bal met het lichaam.

Coach

Je beheerst niveau 5 en helpt anderen om beter te worden.

Lay-up
Level 1

Je voert de lay-up zonder dribbel en zonder tweepas-ritme uit.

Level 2

Je voert de lay-up dribbelend uit zonder tweepas-ritme.

Level 3

Vanuit de dribbel maak je een tweepas-ritme waarbij je stil komt te staan bij de basket.  

Level 4

Je voert de lay-up met een rustig dribbeltempo in een tweepas-ritme uit.

Level 5

Vanuit een dribbel ga je met een tweepas-ritme omhoog waarbij de bal op het hoogste punt gespeeld wordt tegen het bord.

Coach

Je bent expert op het gebied van de lay-up en je geeft andere tips om beter te worden.

Set-shot
Level 1

Schiet voornamelijk met 2 handen vanaf de borst zonder gebruik te maken van kniebuiging.

Level 2

Schiet 1 handig, maar nog niet vanaf voorhoofd en zonder kniebuiging.

Level 3

Schiet 1-handig vanaf voorhoofd met back-spin, maar zonder kniebuiging.

Level 4

Schiet 1-handig vanaf voorhoofd met back-spin en met kniebuiging.

Level 5

Schiet 1-handig vanaf voorhoofd met back-spin met kniebuiging en scoort regelmatig.

Coach

Je voert het set-shot technisch goed uit en helpt anderen om beter te worden.