Omgangsvaardigheden
Samenwerken algemeen
Samenwerken
Level 1

Je werkt de samenwerking tegen door storend gedrag of door geen betrokkenheid te tonen om de activiteit op gang te brengen

Level 2

Je mengt jezelf niet in de samenwerking en neemt een afwachtende houding aan tot de activiteit geregeld is

Level 3

Je bent alleen betrokken als je het onderdeel leuk vind. Je ondersteund soms wel en soms niet een goede samenwerking

Level 4

Je bent redelijk actief betrokken bij de samenwerking. Je bevorderd het samenwerkingsproces door mee te helpen maar brengt verder geen extra inbreng

Level 5

Je bent actief betrokken bij de samenwerking en stimuleert. Je neemt de leiding of laat anderen de leiding nemen