Omgangsvaardigheden

Samenwerken algemeen

Samenwerken

Je werkt de samenwerking tegen door storend gedrag of door geen betrokkenheid te tonen om de activiteit op gang te brengen

Je mengt jezelf niet in de samenwerking en neemt een afwachtende houding aan tot de activiteit geregeld is

Je bent alleen betrokken als je het onderdeel leuk vind. Je ondersteund soms wel en soms niet een goede samenwerking

Je bent redelijk actief betrokken bij de samenwerking. Je bevorderd het samenwerkingsproces door mee te helpen maar brengt verder geen extra inbreng

Je bent actief betrokken bij de samenwerking en stimuleert. Je neemt de leiding of laat anderen de leiding nemen

Je bent een expert in samenwerken en helpt anderen om hierin te ontwikkelen