Geschiedenis
Brongebruik, -interpretatie
Brongebruik, -interpretatie
Level 1

Je kent de levenswijze (van jager-verzamelaars  en boeren in de prehistorie).

Level 2

… en kan verschillende bronnen noemen die tot deze kennis hebben geleid.

Level 3

… en kan daarbij uitleggen wat we wel en niet (kunnen) weten over het leven van mensen in de (de prehistorie).   

Level 4

… en kan aan de hand van historisch bewijs uit bronnen het leven van mensen (in de prehistorie) beschrijven.