Project MOOV-Kleuters (3de Graad BSO)
Leerlingen doen per 2 een bewegingsactiviteit met kleuters.
AD 5: Binnen een welomschreven opdracht Pedagogisch handelen, 5.6: Elementen in de pedagogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden
Steunen: je herkent het niet
Steunen: je ziet het af en toe
Steunen: Je creëert vertrouwen en geborgenheid (erkent snel de gevoelens van een kleuter en reageert gepast)

Je creëert geen vertrouwen omdat je de gevoelens van de kleuter niet kan erkennen.

Je erkent de gevoelens af en toe

Je kan de gevoelens inschatten, als je het toch niet kan dan spreek je de kleuter aan.

AD 5: Binnen een welomschreven opdracht Pedagogisch handelen, 5.6: Elementen in de pedagogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden
Stimuleren onvlodoende
Stimuleren je bent op weg
Stimuleren: je geeft het voorbeeld en moedigt aan

Je geeft geen voorbeeld en moedigt ook niet aan

Je geeft het voorbeeld maar  je moedigt niet  aan

Je geeft het voorbeeld en je moedigt aan

AD 5: Binnen een welomschreven opdracht Pedagogisch handelen, 5.6: Elementen in de pedagogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden
Sturen onvoldoende
Sturen: je bent op weg
Sturen: je bent op weg
Sturen: je stelt grenzen en je treedt consequent op

Je stelt geen grenzen en treedt ook niet consequent op

Je stelt grenzen maar treedt daarna niet consequent op

Je stelt geen grenzen maar treedt wel consequent op

Je stelt grenzen en treedt ook consequent op

BD/OMC 5: je kan bewegingssituaties alleen of in groep organiseren en aanpassen aan de deelnemers
Onvoldoende
Op weg
Goed zo

Je kan het niet organiseren, niet aanpassen aan de deelnemers

Je kan organiseren maar niet aanpassen aan de deelnemers

Je kan organiseren en past aan als het nodig is

PD/OZC&SF 24: Je kan en wil samen overleggen over en keuzes maken uit het mogelijke activiteitenaanbod van de school
Onvoldoende
Op weg
Goed zo

Overleg is moeilijk voor je, je wil het enkel doen zoals jij het wil

Je maakt een compromis maar het blijft moeilijk en je laat dit ook voelen aan je medeleerling

Je kan je eigen idee best opzij zetten en werkt dan ook nog goed verder