Informatica

Deze Rubric hoort bij het maken van een samenvatting van Domein E - Architectuur van de methode Fundament. 

  Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed Wegingsfactor
Rubric Samenvatting Domein E - Architectuur - Vorm

Je hebt je samenvatting niet of niet op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting niet als Word document ingeleverd

Je naam ontbreekt in de kopregels

Paginanummer ontbreekt in de voetregels

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd

Je naam staat in de kopregels

Je hebt je samenvatting op tijd ingeleverd via opdracht in Magister.

Je hebt je samenvatting als Word document ingeleverd

Je naam staat in de kopregels 

Je hebt het paginanummer in de voetregel staan

1

Rubric Samenvatting Domein E - Architectuur - Volledigheid

Je hebt in je samenvatting niet alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je mist veel begrippen

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat 80% van de genoemde begrippen. 

Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat alle genoemde begrippen. 

Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Je hebt in je samenvatting alle paragrafen van de verplichte stof opgenomen en je samenvatting bevat alle genoemde begrippen.  Alle begrippen die je noemt heb je kort toegelicht.

Je hebt in je samenvatting ook de paragrafen van de extra stof opgenomen en minimaal 80% van de daarin voorkomende begrippen genoemd en kort toegelicht.

2

Rubric Samenvatting Domein E - Architectuur - Verwerking door maken oefeningen

Wegingsfactor = % gemaakt / % max(verplichte stof)


Percentage gemaakt is uit Fundament te halen.

Percentage max (verplichte stof) is het percentage dat je haalt als je alle verplichte stof zou hebben gemaakt.

Rubric Samenvatting Domein E - Architectuur - Verwerking door eigen voorbeelden

Je samenvatting bevat minder dan 5 voorbeelden van toepassingen in de praktijk

Je samenvatting bevat minimaal 5 voorbeelden van toepassingen in de praktijk

Je samenvatting bevat minimaal 10 voorbeelden van toepassingen in de praktijk

Je samenvatting bevat minimaal 15 voorbeelden van toepassingen in de praktijk

3

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.