Lichamelijke opvoeding (LO)

 

  Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed
Inzet/deelname tijdens de les

Ik ben passief aanwezig in de les en ik doe vaak iets anders dan de bedoeling is

Ik ben alleen actief wanneer de docent mij erop wijst. Als mijn klasgenoten niet goed werken, ga ik meestal mee in hun gedrag

Ik doe meestal actief mee en dan probeer ik het maximale uit mezelf te halen. Soms ben ik afgeleid door anderen

Ik doe altijd actief mee, ik probeer het maximale uit mezelf te halen en ik probeer anderen te motiveren/enthousiasmeren.

Organisatie (helpen/opzetten/opruimen)

Ik help (bijna) niet bij het klaarzetten en opruimen

Ik help alleen met klaarzetten en opruimen wanneer de docent dit vraagt

Ik help mee met klaarzetten en opruimen

Ik help met klaarzetten en opruimen en motiveer anderen bij het klaarzetten en opruimen

Omgaan met anderen/materiaal

Ik houd weinig tot geen rekening met mijn medeleerlingen, docent en materialen

Ik houd alleen rekening met mijn medeleerlingen, docent en materialen wanneer ik hier door de docent op word gewezen

Ik houd meestal rekening met mijn medeleerlingen, docent en materialen

Ik houd voortdurend rekening met mijn medeleerlingen, docent en materialen

Samenwerken

Het lukt mij niet samen te werken met anderen en zelfstandig een activiteit op gang te houden

Ik kan alleen samenwerken wanneer ik hier op gewezen word door de docent en kan kortdurend een activiteit op gang houden

Ik kan na uitleg samenwerken en een activiteit op gang houden

Ik kan uitstekend samenwerken en een activiteit op gang houden. Ik stimuleer anderen ook hierin

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.