Frans

Evaluatierubric, opdracht Krachtige Leeromgevingen

 

  4 3 2 1
Opmaak van het schema

4 van de 4

- Er wordt bereidheid en durf getoond om te schrijven in het Frans. 

- Het schema is overzichtelijk gestructureerd

- Alle vraagwoorden (qqqocp) zijn erin opgenomen

- Er is aandacht voor spelling

3 van de 4

- Er wordt bereidheid en durf getoond om te schrijven in het Frans. 

- Het schema is overzichtelijk gestructureerd

- Alle vraagwoorden (qqqocp) zijn erin opgenomen

- Er is aandacht voor spelling

2 van de 4

- Er wordt bereidheid en durf getoond om te schrijven in het Frans. 

- Het schema is overzichtelijk gestructureerd

- Alle vraagwoorden (qqqocp) zijn erin opgenomen

- Er is aandacht voor spelling

1 van de 4

- Er wordt bereidheid en durf getoond om te schrijven in het Frans. 

- Het schema is overzichtelijk gestructureerd

- Alle vraagwoorden (qqqocp) zijn erin opgenomen

- Er is aandacht voor spelling

Selectie van relevante informatie

4 van de 4

- Relevante informatie is neergeschreven in het schema

- Er is sprake van een samenhangend geheel

- Bij elk vraagwoord staat minstens 1 antwoord

- Er is aandacht voor spelling

4 van de 4

- Relevante informatie is neergeschreven in het schema

- Er is sprake van een samenhangend geheel

- Bij elk vraagwoord staat minstens 1 antwoord

- Er is aandacht voor spelling

2 van de 4

- Relevante informatie is neergeschreven in het schema

- Er is sprake van een samenhangend geheel

- Bij elk vraagwoord staat minstens 1 antwoord

- Er is aandacht voor spelling

1 van de 4

- Relevante informatie is neergeschreven in het schema

- Er is sprake van een samenhangend geheel

- Bij elk vraagwoord staat minstens 1 antwoord

- Er is aandacht voor spelling

Eigen bevindingen delen met de groep

4 van de 4

- Er wordt bereidheid en durf getoond om te spreken in het Frans

- Er wordt bereidheid en durf getoond om eigen bevindingen te delen

- De leerling kan zijn of haar antwoorden verklaren

- De leerling spreekt verstaanbaar (articulatie, volume)

3 van de 4

- Er wordt bereidheid en durf getoond om te spreken in het Frans

- Er wordt bereidheid en durf getoond om eigen bevindingen te delen

- De leerling kan zijn of haar antwoorden verklaren

- De leerling spreekt verstaanbaar (articulatie, volume)

2 van de 4

- Er wordt bereidheid en durf getoond om te spreken in het Frans

- Er wordt bereidheid en durf getoond om eigen bevindingen te delen

- De leerling kan zijn of haar antwoorden verklaren

- De leerling spreekt verstaanbaar (articulatie, volume)

4 van de 4

- Er wordt bereidheid en durf getoond om te spreken in het Frans

- Er wordt bereidheid en durf getoond om eigen bevindingen te delen

- De leerling kan zijn of haar antwoorden verklaren

- De leerling spreekt verstaanbaar (articulatie, volume)

Deelname aan het groepsgesprek

4 van de 4

- Er wordt geargumenteerd met respect voor elkaar (elkaar laten uitpraten)

- Iedereen durft zijn of haar voorkeur uit te spreken

- Er is sprake van een proactieve deelname aan het gesprek

- Er is telkens slechts 1 iemand aan het woord

3 van de 4

- Er wordt geargumenteerd met respect voor elkaar (elkaar laten uitpraten)

- Iedereen durft zijn of haar voorkeur uit te spreken

- Er is sprake van een proactieve deelname aan het gesprek

- Er is telkens slechts 1 iemand aan het woord

2 van de 4

- Er wordt geargumenteerd met respect voor elkaar (elkaar laten uitpraten)

- Iedereen durft zijn of haar voorkeur uit te spreken

- Er is sprake van een proactieve deelname aan het gesprek

- Er is telkens slechts 1 iemand aan het woord

1 van de 4

- Er wordt geargumenteerd met respect voor elkaar (elkaar laten uitpraten)

- Iedereen durft zijn of haar voorkeur uit te spreken

- Er is sprake van een proactieve deelname aan het gesprek

- Er is telkens slechts 1 iemand aan het woord

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.