Overige

 

  Herpak je!
Tandje bijsteken!
Goed gedaan!
Heel knap!
Ik herken onveilige situaties in huis. (ZOWE 9)

Ik ben niet alert voor de gevaren in huis.

Ik herken gevaarlijke situaties maar reageer er niet actief op.

Ik herken gevaarlijke situaties en onderneem actie bij gevaar.

Ik doe mijn best om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Ik ken de gevarensymbolen/veiligheidspictogrammen. (ZOWE 9)

Ik geef geen aandacht aan veiligheidspictogrammen/gevarensymbolen.

Ik bekijk de veiligheidspictogrammen/gevarensymbolen maar doe er verder niets mee.

Ik weet wat de veiligheidspictogrammen/gevarensymbolen betekenen en ik pas mijn handelen aan.

Ik weet wat de veiligheidspictogrammen/gevarensymbolen betekenen en handel steeds volgens de voorschriften.


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Activiteit voor kleuters organiseren

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.